Tervakosken jokimaisemat halutaan pitää puistomaisina Janakkalassa

Puuhamaan ja paperitehtaan välissä olevaa Vähikkäläntien varsi on lähes puistomaista Tervakoskea tunnetuimmillaan.

Janakkala
Tervakoski Oy:n paperitehdas Tervajoen yläjuoksun suunnasta
Tervakosken ja Tervajoen varren luonnon ja teollisuuden maisemaa Janakkalassa.Timo Leponiemi / Yle

Janakkalan Tervakosken taajaman Puuhamaan alapuoliset alueet Vähikkäläntien varressa saattavat tulla kaavoitettaviksi. Janakkalan kunta on ottamassa aluetta vuosien 2019–2020 kaavoituskatsaukseen.

Janakkalan kunta pysyi kuntalaisilta ajatuksia alueen kehittämisestä. Vastauksia tuli kyselyyn runsaat 130.

Kuntalaiskyselyssä Tervajoen tuntumassa olevat pelto- ja niittyalueet voisivat soveltua muun muassa osittaiseen matalahkoon rakentamiseen. Suurin osa asiaan kantaa ottaneista haluaisi alueiden pysyvän virkistyksen ja puistojen alueena. Peräti 44 vastaajaa ehdotti koirapuiston rakentamista alueelle.

Alue on maisemallisesti keskeinen osa teollisuustaajamaa. Asiaa käsitellään Janakkalan teknisessä lautakunnassa marraskuun lopussa.

Tervakosken Vähikkäläntien varsi sijaitsee paperitehtaalle johtavan Tervajoen ja Alasjärven yläjuoksulla. Alueen tuntumassa Vähikkäläntien varressa Alasjärven rannassa on myös huvipuisto Puuhamaa.