Mäntyharjun ympäristöonnettomuus herätti ministeriön – junayhtiöille velvollisuus ilmoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksista

Epäselvää ilmoitusvelvollisuutta vaarallisten aineiden säilytyksestä halutaan selkeyttää asetusmuutoksella.

Säiliövaunu kaatui Kinnin liikennepaikalla Mäntyharjulla 7. huhtikuuta. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos / Lehtikuva

Etelä-Savon Mäntyharjussa huhtikuun alussa sattunut kemikaalionnettomuus herätti liikenne- ja viestintäministeriön miettimään vaarallisten aineiden kuljetuksia säätelevää lainsäädäntöä.

Etenkin vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetty ilmoitusvelvollisuus oli määritelty asetustekstissä epäselvästi. Pelastusviranomaisilla ei Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden sattuessa ollut tietoa siitä, että tavaraliikenteen vaunujen tilapäisellä säilytyspaikalla säilytettiin ympäristölle vaarallista bensiinin lisäainetta sisältäviä säiliövaunuja.

Hallituksen antamassa asetuksessa vuodelta 2002 säädettiin, että mikäli säiliövaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, säilyttämisestä on tehtävä ilmoitus paikallisille pelastusviranomaisille. Asetuksessa jäi epäselväksi, kenen vastuulla ilmoituksen tekeminen pelastusviranomaisille on.

VR oli tehnyt vaunujen säilyttämisestä Kinnissä ilmoituksen Liikennevirastolle, mutta tieto ei kulkeutunut pelastusviranomaisille asti.

Ilmoitusvelvollisuus halutaan junayhtiölle

Nyt lausuntokierrokselle lähteneessä asetusluonnoksessa ilmoitusvelvollisuutta on täsmennetty. Ilmoitusvelvollisuus vaarallisen aineen kuljetuksista olisi tulevaisuudessa kuljetusta operoivalla yhtiöllä. Kuljetuksista ja välivarastoinnista olisi asetuksen voimaantullessa tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle riippumatta siitä, säilytetäänkö vaarallista ainetta käsittelyyn sopivalla ratapihalla, satamassa tai tilapäisellä liikennepaikalla.

Kinnin onnettomuusvaunuista vastannut junayhtiö VR ei aio enää säilyttää vaarallisten aineiden kuljetuksia Kinnin tyyppisillä pysähdyspaikoilla. Vaunut seisovat rautatieverkosta vastaavan Liikenneviraston vaatimuksesta tulevaisuudessa vain VAK-hyväksytyillä ratapihoilla. VAK-ratapihoilla on varauduttu onnettomuuksiin ja niiden torjuntaan.

Säiliövaunuonnettomuus pilasi vesistöjä laajalta alueelta

Kinnin säiliövaunuonnettomuus sattui, kun välivarastoinnissa Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla olleet säiliövaunut lähtivät tuntemattomasta syystä itsestään liikkeelle. Raiteita pitkin liikkuneista vaunuista viimeinen kaatui ja repesi, jolloin vaunusta valui ympäristöön kymmeniä tuhansia litroja bensiinin lisäaineena käytettävää MTBE-kemikaalia.

Pelastuslaitos imeytti tuhansia litroja kemikaalia onnettomuuspaikalta, mutta arviolta 35 tonnia pääsi lähialueen vesistöihin. VR otti toukokuussa vastuun onnettomuuden pilaamien vesistöjen ja pintamaiden puhdistamisesta.

Mäntyharjussa jatkokuljetusta odottaneet 50 säiliövaunua olivat poikkeuksellisen pitkään välivarastoinnissa Kinnin liikepaikalla. Säiliöt olivat ylittäneet Venäjän ja Suomen rajan Vainikkalan kohdalla, ja junavaunut olivat matkalla Kotkan Mussalon satamaan. Sataman ruuhkien takia säiliöitä ei oltu päästy lastaamaan, vaan ne olivat odottaneet Kinnin liikennepaikalla ennen onnettomuutta noin kolme viikkoa.

Onnettomuuden raivaustyöt kestivät yli viikon ajan, ja Kinnin ohitse Kouvolan ja Mikkelin välillä kulkenut junaliikenne jouduttiin korvaamaan raivaustöiden ajaksi linja-autoilla.