1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lyhyet

Kaakkoissuomalainen viljelijä kaipaa sivuansioita muuta maata enemmän

Luomutuotanto on Kaakkois-Suomessa hieman muuta maata yleisempää.

Lyhyet
Rypsipelto
Luomutuotantoon ryhtymisessä kaakkoissuomalaisia maatalousyrittäjiä arveluttaa rikkakasviongelma.YLE

Kaakkoissuomalaisista viljelijöistä joka toinen käy vähintään osa-aikaisesti tilan ulkopuolella palkkatöissä.

Kaakkoissuomalaisilla maatiloilla korostuvat metsätalouden ja muiden sivuansioiden merkitys enemmän kuin muualla Suomessa. Ylivoimaisesti suurin muun yritystoiminnan muoto on koneurakointi. Seuraavina tulevat polttopuun ja hakkeen valmistus, elintarvikkeiden jatkojalostus sekä matkailu- ja majoituspalvelut.

Kaakkoissuomalaisen maatalouden myyntituloista puolet tulee maidosta, vaikka maitotilojen määrä on vain 10 prosenttia kaikkien tilojen määrästä. Tämä kertoo osaltaan viljan heikosta tuottajahinnasta.

Luomu kiinnostaa ja pelottaa

Luomutuotanto on Kaakkois-Suomessa hieman muuta maata yleisempää. Tällä hetkellä luomua on 14 prosenttia pelloista. Luomutilat ovat Kaakkois-Suomessa myös keskimääräistä suurempia.

Luomuun siirtymisessä kaakkoissuomalaisia viljelijöitä houkuttelee toive paremmasta kannattavuudesta. Toisaalta luomuun siirtymistä jarruttaa pelko rikkakasviongelmasta.

Tiedot käyvät ilmi Maatalouden kehitysnäkymät -tutkimuksesta.

Lue seuraavaksi