Tornion-Muonionjokiseura: Hannukaisen avolouhos voisi laskea talviset pohjavedet meritaimenen kannalta vaarallisen alas

Jokiseuran mielestä vaikutukset pitäisi selvittää tarkoin, ennenkuin meritaimenkantaa vaarantavia päätöksiä tehdään.

luonto
Äkäsjoki ja Hannukaisen kaivosaluetta
Äkäsjoki virtaa Hannukaisen suunnitellun kaivosalueen vierestä kohti Tornionjoen vesistöä.Jarmo Honkanen / Yle

Tornion-Muonionjokiseuran mukaan Kolarin Hannukaisen kaivoshanke voi olla uhka Tornionjoen meritaimenkannalle. Jokiseuran mukaan Hannukaiseen suunniteltu avolouhos voi alentaa pohjavesien pintaa merkittävästi.

Suunniteltu kaivos sijaitsee Äkäsjoen varrella. Äkäsjoki sivujokineen on merkittävä meritaimenen kutualue. Kaivoksen rakentaminen vaikuttaa meritaimenkantoihin suoraan esimerkiksi siellä, missä Äkäsjoen sivujokien, Kivivuopionojan ja Laurinojan, uomia on tarkoitus siirtää.

Erityistä huolta Tornion-Muonionjokiseurassa aiheuttaa kaivoksen vaikutus talviaikaisten pohjavesien tasoon, sillä talviaikana pienten kutujokien virtaama on käytännössä kokonaan pohjaveden varassa.

Jokiseuran mukaan Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen alueella pohjavesi on pudonnut enimmillään 16 metriä parin vuoden aikana. Jos pohjavedet putoaisivat Äkäsjoen sivuvesistöissäkin vierusjokien ulottumattomiin, niihin vaeltaneet emokalat kuolevat ja kutupaikat katoavat.

Sivujokien uhanalainen meritaimenkanta katoamisvaarassa?

Tornion-Muonionjokiseuran mukaan tämä voi tarkoittaa jopa tiettyjen meritaimenen osakantojen kuolemista sukupuuttoon. Yhdistys on huolissaan myös Hannukaisen ja Ruotsin Pajalan kaivosten yhteisvaikutuksesta rajavesistöön.

Tornion-Muonionjokiseura on suomalais-ruotsalainen yhdistys, joka toimii rajajoen vaelluskalakantojen ja luonnon puolesta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnot kaivoshankkeen ympäristöluvasta muun muassa maanomistajilta, mutta ei jokiseuralta. Tornion-Muonionjokiseura kuitenkin katsoo, että sen näkemykset tulisi ottaa huomioon luvasta päätettäessä.

Jokiseura toivoo, että talvivirtaamien muutokset ja niiden vaikutukset uhanalaisen meritaimenen kantaan selvitettäisiin perusteellisesti ennen asiasta päättämistä.

Kolarilaisen perheyrityksen Tapojärvi Oy:n omistama Hannukainen Mining Oy suunnittelee Kolariin rautakaivosta. Hanke on herättänyt voimakasta keskustelua Lapissa ja erityisesti alueen matkailuelinkeinon ja mökkiläisten keskuudessa sitä on vastustettu.

13.11.2018 klo 13:06 Täsmennetty juttua. Kaivosyhtiö suunnittelee siirtävänsä Kivivuopionojan ja Laurinojan uomia, ei Äkäsjoen uomaa kuten tekstistä saattoi päätellä.