Kouvola päättää tänään historiansa suurimmasta koulu-uudistuksesta

Kaupunginjohtaja esittää koulujen vähentämistä nykyisestä 34:stä 18:aan.

Lyhyet
Oppilaat tekevät tehtäviä pöydän ääressä.
Petri Lassheikki / Yle

Kouvolassa päätetään tänään kaupungin koulujen määrästä.

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle on, että kouluja vähennettäisiin lähes puolella nykyisestä ja niitä olisi tulevaisuudessa 18.

Lasten ja nuorten lautakunta on ollut 20 koulun kannalla. Toisin kuin virkamiesten ehdotuksessa, lautakunta säästäisi muun muassa Anjalan alakoulun.

Lautakunta haluaisi selvittää, voisiko Anjalassa järjestää luontopainotteista perusopetusta yhdessä Nuorisokeskus Anjalan kanssa. Tehtaanmäen alakoulun lautakunta säilyttäisi toistaiseksi, koska arkkitehtuuriltaan arvokasta koulua ei pitäisi jättää tyhjilleen.

Etukäteen vääntöä on käyty myös siitä, säilyykö Elimäellä yhtenäiskoulu, vai siirretäänkö yläkoulun opetus Korialle.

Sekä kaupunginhallitus että valtuusto kokoontuvat molemmat tänään.