Ammattikorkeakoulun rehtori: Huono suomen kieli paljon isompi ongelma kuin plagiointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Jari Multisilta sanoo, että heikko suomen kielen taito hidastaa monen opiskelijan valmistumista.

ammattikorkeakoulut
Jari Multisilta
Rehtori Jari Multisilta.Mari Kahila / Yle

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ei uskota, että plagiointia tapahtuisi opinnäytetöissä kovin paljon. Asia nousi esille viime viikolla, kun julkisuudessa kerrottiin viiden Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijan syyllistyneen plagiointiin.

SAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Jari Multisilta sanoo luottavansa opinnäytetöitä ohjaavien ja työt tarkastavien opettajien ammattitaitoon sekä plagioinninpaljastusohjelmistoihin, joilla käydään läpi kaikki opinnäytetyöt ennen niiden hyväksymistä.

Isompana ongelmana Multisilta pitää opiskelijoiden heikentynyttä suomen kielen taitoa. Tämä lykkää jo opiskelijoiden valmistumista.

– Pitkien tekstien kirjoittamisen taito heikkenee koko ajan, jolloin kymmenien sivujen laajuisen opinnäytetyön kirjoittamisen kynnys kasvaa, Multisilta sanoo.

Lukuinto vähenee, kielitaito rapistuu

SAMKin rehtori Jari Multisilta pitää selvänä, että ongelman taustalla on lukuharrastuksen väheneminen. Hän korostaa, että vaikka ammattikorkeakouluissa käytännön opiskelu on isommassa osassa kuin yliopistoissa, myös amk-opiskelijoiden on hallittava äidinkieltään.

– Asiantuntijatöissä monet asiat raportoidaan. Silloin on tärkeää, että ilmaisu on selkeää. Asiantuntijoiden on pidettävä yllä omaa asiantuntemustaan, ja aika usein tätä tehdään lukemalla asiatekstejä, Multisilta sanoo.

Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi kampus SAMK Porin Asema-aukiolla.
Satakunnan ammattikorkeakoulu.Camilla Uçan / Yle

Rehtorin mukaan kielitaidon heikkeneminen ei ole vielä estänyt kovinkaan monen opiskelijan valmistumista, mutta useilla opiskelijoilla opintojen loppuunsaattaminen on viivästynyt.

– Lukemisen harrastaminen pitäisi saada arkipäivän toiminnaksi jo aivan alakoulusta alkaen. Miten innostaisimme lapset ja nuoret taas lukemaan? Multisilta pohtii.

Lukemisen harrastaminen pitäisi saada arkipäivän toiminnaksi jo aivan alakoulusta alkaen.

Jari Multisilta

Suomen kielen aseman heikkenemisestä on viime aikoina käyty keskustelua, kun Suomen kielen lautakunta otti voimakkaasti kantaa kotimaisten kielten rappiosta ja englannin aseman vahvistumisesta. Jo useiden vuosien ajan on käyty keskustelua nuorten lukutaidon hiipumisesta.