Brittiyhtiö: Tuusniemellä voi olla taloudellisesti hyödynnettävissä oleva grafiittiesiintymä

Tuusniemi
Kartta grafiitin etsintään haettavasta alueesta Tuusniemellä.
Grafiitin etsintään haettava alue Tuusniemellä.Tukes

Brittiläinen kaivosyhtiö Beowulf Mining haluaa etsiä grafiittimalmia Tuusniemeltä.

Beowulfin tytäryhtiö Fennoscandian Resources hakee malminetsintälupaa Tuusniemen Rääpysjärven alueelta. Etsintäalueen kokonaispinta-ala on runsaat seitsemän neliökilometriä. Etsintäalue ulottuu kapeana vyöhykkeenä Levälahdesta Laukansalon tuntumaan.

Yhtiö olettaa aiempien tutkimusten perusteella, että alueella saattaa olla taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa grafiittimalmia. Fennoscandian Resources on tehnyt alueella maasto- ja laboratoriotutkimusta vuosina 2015–2017.

Niissä on ilmennyt, että tutkimusalueella on vaihtelevia määriä sekä hyvälaatuista että karkearakeista grafiittia, jonka pitoisuus vaihtelee yhden ja 35 prosentin välillä.

Yhtiö on suunnitellut koekairauksia tälle ja ensi vuodelle sekä jatkotutkimuksia jos grafiitin laatu ja määrä osoittautuvat kannattavaksi. Beowulf Mining varaa Tuusniemen malminetsintään vähintään 300 000 euroa ja malminetsintälupaa haetaan neljäksi vuodeksi.

Hakemuksen asiakirjat ovat nähtävänä Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla sekä Tukesin internet-sivuilla.

Yhtiö on sama, joka selvittää grafiittikaivoksen perustamista Heinävedelle. Hanke on saanut vastaansa kansanliikkeen.