Suomen arvokkaasta vedenalaisluonnosta vain 27 prosenttia suojelualueilla – pieni lisäala tuplaisi sen

Perusteellisen vedenalaisluonnon kartoituksen perusteella suojelualueiden kattavuus olisi helposti kaksinkertaistettavissa.

Perämeri
Pensaskari.
Suojelualueista useimmat on perustettu esimerkiksi linnuston tai häviävän saaristoluonnon suojelemiseksi. Vedenalaisia luontoarvoja on suojeltu vähemmän. Kuva Perämeren kansallispuistosta.Jari Vesa / Yle

Merkittävä osa Suomen arvokkaista meriluontokohteista sijaitsee nykyisten suojelualueiden ulkopuolella. Vuodesta 2004 jatkunut VELMU-hanke eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma selvitti, että vain noin 27 prosenttia arvokkaista luontokohteista on suojeltu.

Syynä on se, että merkittävä osa suojelualueista on perustettu suojelemaan tiettyjä yksittäisiä kohteita. Suojelualueita on lintuluodoilla ja -saarilla, kosteikoilla ja matalikoilla. Vedenalaisesta luonnosta ei ennen kartoituksen valmistumista ole ollut riittävästi tietoa.

VELMU-hankkeessa on kerätty huomattava määrä tietoa vedenalaisesta luonnosta: levistä, kasveista ja eläimistä, sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Havaintodataa on jopa 140 000 pisteestä eri puolilta Suomen merialuetta. Tietoa on kerätty muun muassa sukeltamalla ja videokuvaamalla.

Aineistosta on nyt ensimmäistä kertaa tehty tarkempaa analyysia, jonka perusteella on pystytty tunnistamaan arvokkaita vedenalaisia luontokohteita. Tässä selvisi, että huomattava osa vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisin suojeltujen alueiden ulkopuolelle.

Suojelun kattavuus tuplaksi pienellä lisäpinta-alalla

Suojelun tehoa voitaisiin kuitenkin merkittävästi parantaa lisäämällä suojeltujen merialueiden pinta-alaa vain yhdellä prosenttiyksiköllä. Kartoituksen mukaan tämä kaksinkertaistaisi suojeltujen arvokkaiden luontokohteiden määrän.

Tutkijoiden mukaan tärkeiden elinympäristöjen asemaa voitaisiin parantaa suojelun lisäksi myös esimerkiksi hyödyntämällä kerättyä kartoitusdataa kaavoituksessa.

Tällä hetkellä Suomen merialueista on suojeltu noin 10 prosenttia. Metsäpinta-alasta suojelualueita on noin 12 prosenttia.

13.11.2018 klo 8:54 Korjattu juttua. Vedenalaisen meriluonnon kartoituksia on tehty koko Suomen merialueilla, ei vain Pohjanlahdella ja Perämerellä. Arvokkaat luontokohteet ovat niinikään koko Suomen merialueella. Suojelualueiden kattavuus kaksinkertaistettaisiin nostamalla suojelupinta-alaa yhdellä prosenttiyksiköllä, 11 prosenttiin merialueiden pinta-alasta.