SDP julkisti budjettivaihtoehtonsa – Parempi koulutus vahvistaa työllisyyttä

Suurin oppositiopuolue, SDP, laajentaisi oppivelvollisuutta ja tekisi toisen asteen koulutuksesta maksutonta.

Budjettikäsittely
Puheenjohtaja Antti Rinne, vaihtoehtobudjetin valmistelua vetänyt Timo Harakka, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Pia Viitanen SDP:n vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuudessa.
Puheenjohtaja Antti Rinne, vaihtoehtobudjetin valmistelua vetänyt Timo Harakka, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Pia Viitanen SDP:n vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuudessa Helsingissä 13. marraskuuta.Martti Kainulainen / Lehtikuva

SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan (siirryt toiseen palveluun) viittä suurta uudistusta ja viittä tulevaisuusinvestointia, joilla luvataan purkaa julkisen talouden kestävyysvajetta.

Puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetissa vahvistetaan koulutusta ja työllisyyttä. Pitkällä aikavälillä tähtäimessä on yli 80 prosentin työllisyysaste.

– Lähtökohta on, että väestö ikääntyy ja se vaikuttaa yhteiskunnan toimintakykyyn tulevaisuudessa, Rinne hahmottaa tulevaisuuden haasteita.

Perhevapaauudistus listan kärjessä

SDP:ssä on tutkittu tilastoja ja johtopäätös on, että korkea koulutustaso turvaa parhaiten työllistymisen.

Uudistuksia tarvitaan myös työelämässä.

– Perhevapaauudistus on aivan keskeinen asia nuorten naisten työllisyyden ja palkkatasa-arvon näkökulmasta, Rinne linjaa.

Tiivis veropohja ja matalat kannat

Veropolitiikassa SDP:n vaihtoehto perustuu sille, että tiivis veropohja mahdollistaa matalat verokannat.

SDP kiristäisi pääomien ja omistamisen verotusta ja keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta.

– SDP:n finanssipolitiikan viritys on kireämpi kuin hallituksen. Me otetaan yli 500 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa, Rinne korostaa.

SDP nostaa ilmiöt esille

Uutena asiana SDP:n vaihtoehtobudjetissa on ilmiöpohjainen budjetointi, jossa nostetaan esille laajoja kokonaisuuksia, kuten nuorten syrjäytymisen estäminen tai ilmastonmuutos.

Puheenjohtaja Rinteen mukaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa tärkeää on tarttua kulutuksen rakenteisiin.

– Me esitämme ilmastopolitiikan, ympäristöpolitiikan arvonlisäveroa, kestävän kehityksen arvonlisäveroa, jolla ohjataan ihmisten kulutusta. Vähemmän päästöjä tuottavilla olisi kevyempi arvonlisäverotus kuin paljon päästöjä aiheuttavilla, Rinne kuvailee.