Kielen jäljillä

Pian kaikille Suomen koululaisille opetetaan vierasta tai toista kotimaista kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Pääsimme seuraamaan, miten ekaluokkalaisille opetetaan englantia ja ranskaa helsinkiläiskoulussa.

Täällä Munkkiniemen ala-asteella, kuten muissakin Helsingin kouluissa, on jo siirrytty ekaluokkalaisten kieltenopetukseen.

Helsingissä suosituin valinta on ollut englanti, jota opiskelee noin 80 prosenttia ekaluokkalaisista.

Tällä hetkellä noin kolmannes kunnista tarjoaa kieltenopetusta jo ensimmäisellä tai toisella luokalla.

Pienille koululaisille opetetaan kieltä toiminnallisesti esimerkiksi leikkimisen, laulamisen ja pelaamisen kautta. Opetuksessa painottuu puhuminen.

Leikkien avulla harjoitellaan kommunikaatiota.

Kielen opiskelun toivotaan antavan onnistumisen kokemuksia.

Tavoitteena on tukea myöhempää kielen opiskelua, rohkaista lapsia käyttämään kieltä ja herättää kiinnostus kieltä kohtaan.

Näin hyödynnetään lapsen kielen oppimisen herkkyyskausi entistä paremmin.

Kevätlukukaudella 2020 kaikki Suomen ekaluokkalaiset aloittavat vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun.

Tunneilla huomioidaan se, että kaikki eivät osaa vielä kirjoittaa tai lukea.

Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi lapsille jo ennalta tuttuja leikkejä.

"Kielen opettaminen ekaluokkaisille vaatii opettajaltakin heittäytymiskykyä ja innostusta."

Mari Hynynen, luokanopettaja, Munkkiniemen ala-aste

Ranskan tunnilla on syksyn aikana opeteltu tervehdykset, numerot, värit ja eläimet.

“Me ollaan keksitty kotona, että ranska on meidän perheen tyttöjen salakieli.”

Tilda Väinölä

Opettajat ovat iloisia siitä, kuinka nopeasti lapset oppivat.

"Tämän ikäiset uskaltavat puhua rohkeammin kuin vanhemmat oppilaat eivätkä ujostele ääntämistä."

Minni Heikkinen, ranskan opettaja, Munkkiniemen ala-aste

Opettajat voivat hyödyntää myös digitaalisia oppivälineitä.

Kokemukset ovat olleet tähän asti hyviä.

Uudistusta perustellaan myös sillä, että se tuo eri puolilla Suomea asuvat lapset tasa-arvoiseen asemaan kielten opetuksessa.

Tekijät

Toimittaja

Anne Orjala

Kuvaaja

Antti Haanpää

Leikkaaja

Rami Moilanen

Julkaistu 24.11.2018