1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. energiansäästö

Lapualla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet – tulevaisuudessa työmatkaliikenne voisi tapahtua taajamajunalla

Lapuan kaupunki pyrkii vähentämään energiankulutustaan 10,5 prosenttia vuosina 2017 – 2025. Liikenne on kaupungin suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia.

Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Lapuan kaupunki on ottanut energiansäästötoimet tosissaan. Esimerkiksi rakenteilla olevalla lukion uudella kampuksella energiankulutus on rakennusmääräysten vähimmäistasoa pienempi.

Uuden lukiorakennuksen kokonaisenergiakulutusta kuvaava E-luku on 128 kWhE/m2, kun rakennusmääräysten mukaan E-luku opetusrakennuksilla on maksimissaan 170 kWhE/m2 .

Hyvään lukuun päästään erityisesti lämmön talteenotolla. Lapuan kaupungin energiainsinöörin Ritva Kuusiston mukaan ilmanvaihdossa on paljon säästöpotentiaalia.

– Lämmön talteenotossa joka osa-alueella on paljon mahdollisuuksia energiansäästöön. On paljon kiinteistöjä Lapualla ja ympäri Suomea, missä poistoilma vielä puhalletaan huoneenlämpöisenä ulos.

Kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja investointeihin tulee sen myötä myös valtion rahaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt lukiokampuksen C-rakennukselle energiatukea 42 596 euroa.

Liikenne päästöjenaiheuttajana

Yle Pohjanmaan kyselyn mukaan pohjalaiskunnissa tehdään jo paljon ilmastotekoja. Lapua on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutunut vähentämään energiankulutustaan kuluvalla sopimuskaudella vuosina 2017-2015.

Lapuan kaupunginjohtaja Satu Kankare Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Säästötavoite meillä on erittäin kunnianhimoinen 10,5 prosenttia vuoteen 2025, ja siihen liittyen tietenkin kiinteistöt on merkittävin osa-alue jossa voidaan tehdä toimenpiteitä, toki myös katuvalaistus, Lapuan kaupunginjohtaja Satu Kankare sanoo.

Lapuan kaupungin hiilidioksiidipäästöistä noin kolmannes aiheutuu tieliikenteestä.

– Tieliikenne on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista asioista ja siihen ei ole lyhyellä tähtäimellä ratkaisua. Pidemmän tähtäimen ratkaisu olisi, jos kaksoisraide Ruhasta tulisi Lapuan keskustaan asti. Siinä vaiheessa voisi osa Lapuan ulkopuolelle suuntautuvasta työmatkaliikenteestä tapahtua taajamajunilla.

Kankare uskoo, että asuinpaikkakunnalta työssäkäyntipaikkakunnalle kulkeva liikenne, eli pendelöinti, tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Taajamajunaliikenne ei kuitenkaan vielä ole kaupunginjohtajan näköpiirissä.

– Uskon, että taajamajunaliikenteen alkaminen on mahdollista, kun tehdään ilmastoon liittyviä toimenpiteitä, mutta ei ehkä ihan lyhyellä aikavälillä.