Vuoden korkeakouluteko -palkinto LUMA-keskukselle ja Tiedeluokka SOLUlle

Lahden kaupunki on jakanut tunnustusta vuodesta 1995 alkaen.

Lahti
Läheltä
Yle

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU on vuoden 2018 korkeakouluteko. Korkeakoulutekotunnustus myönnettiin tänä vuonna toiminnalle, joka lisää lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian aloja kohtaan, sekä kannustaa lapsia ja nuoria luovuuteen, kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen. Toiminnan tavoitteena on myös tukea oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien opetusta ja harrastuneisuutta sekä lisätä suuren yleisön tietoisuutta matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkityksestä.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle, tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla. Tunnustus on jaettu vuodesta 1995 alkaen.

Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa Helsingin yliopiston koordinoimaa LUMA-keskus Suomea. Vuonna 2017 toimintaan osallistui yli 1000 lasta ja 45 koulua. Osana LUMA-keskusta toimii Tiedeluokka SOLU, joka on monipuolinen oppimisympäristö tiedekerhojen ja koulutusten pitämiseen sekä oppilasvierailujen toteuttamiseen. Lasten ja nuorten sekä koulujen innostus hyödyntää Tiedeluokka SOLUn tarjontaa kasvatti LUMA-toimintaan osallistuneiden määrää vuonna 2018 edelleen.

Lue myös:

Opiskelijat etsivät rikollisen DNA:ta verisestä nenäliinasta – luonnontieteiden opetukseen haetaan uusia houkuttimia