Helsingin poliitikot pysäyttivät Keskuspuiston metsiä uhanneet suunnitelmat

Kaupunkiympäristölautakunta päätti eilen yksimielisesti palauttaa Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelman virkamiehille uudelleen valmisteltavaksi.

luonto
Läheltä
Yle

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan poliitikot torjuivat eilen Keskuspuistoon suunnitellut laajat metsänhoitotoimet. Lautakunta päätti palauttaa Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelman uudelleen valmistelvaksi.

Metsänhoitoa oli tarkoitus tehdä 255 hehtaarin kokoisella alueella. Palauttamista esitti apulaispormestari Anni Sinnemäki, ja lautakunta hyväksyi palautusesityksen yksimielisesti.

Jatkossa suunnitelmassa tulee näkyä lähtökohtana luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja metsän "hallittu hoitamattomuus". Valmisteluun toivottiin myös parempaa vuorovaikutusta muun muassa luontojärjestöjen kanssa.

Suunnitelma tulee päivittää jo senkin takia, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös kaatoi Keskuspuiston reunan rakennussuunnitelmat viime viikolla.