Patolan biolämpölaitoksen suunnitelmia esitellään asukkaille

Puupellettiä polttavaa voimalaa kaavaillaan olemassa olevan lämpölaitoksen viereen Patolaan.

Biolämpö
Läheltä
Yle

Energiayhtiö Helen selvittää mahdollisuuksia rakentaa biolämpölaitos Helsingin Patolaan. Suunnitelmia esitellään alueen asukkaille ensi viikolla. Pääpolttoaineenaan pellettiä käyttävä voimala sjoittuisi olemassa olevan öljy- ja maakaasukäyttöisen lämpölaitoksen viereen.

Suunnitelman toteutuminen vaatii asemakaavamuutosta.

Helen pyrkii edistämään kivihiilen käytöstä luopumista rakentamalla biolämpölaitoksia. Kaupunki järjestää alueen ajankohtaisista kaava-asioista asukastilaisuuden ensi viikolla. Energiyhtiö suunnittelee biolämpölaitoksia myös Vuosaareen ja Tattarinsuolle.