Harjavallan nikkelipäästö kulkeutui lepakoihin asti ravintoketjua pitkin

Raskasmetallipitoisuuksia tutkittiin lepakoista Harjavallan teollisuusalueen lähellä ja Liedossa.

lepakot
Lepakko (vesisiippa) puun rungolla.
Vesisiippa.Minna Rosvall / Yle

Turun yliopiston tutkijat ovat löytäneet korkeita raskasmetallipitoisuuksia suomalaisista lepakoista. Tutkimuksen perusteella raskasmetallit siirtyvät vesistöistä maalla eläviin eläimiin ravintoketjussa.

Vesisiippa-lepakoiden raskasmetallipitoisuuksia tutkittiin Harjavallan teollisuusalueen lähistöllä Satakunnassa ja Liedossa Varsinais-Suomessa vuosina 2014–2015. Harjavallan lepakot olivat tutkijoiden tärkein kiinnostuksen kohde, ja Liedon lepakkokantaa käytettiin vertailuaineistona.

– Vesisiipat ovat hyönteissyöjiä. Niiden tärkeää ravintoa ovat surviaissääsket, joiden toukat elävät vesistöjen pohjasedimentissä, yliopistonlehtori Tapio Eeva sanoo.

Nikkeliä, lyijyä, kobolttia...

Harjavallan lepakkojen ulosteista löytyi korkeita kupari-, nikkeli- ja kobolttipitoisuuksia. Pitoisuudet nousuvat erityisesti kesän 2014 nikkelipäästön jälkeen. Tutkijoiden yllätykseksi Liedon lepakoista löytyi korkeita lyijypitoisuuksia. Lyijyn lähde ei ole tiedossa.

Tutkijat havaitsivat, että saastuneiden alueiden lepakoiden veressä oli fysiologisesta stressistä kertovia antioksidanttientsyymejä.

– Havaitsimme saastuneen alueen lepakoilla myös enemmän siipipoimun pinnalla eläviä loispunkkeja, joskaan emme voi varmuudella sanoa, johtuuko suurempi loismäärä saasteiden vaikutuksesta, Eeva sanoo.

Raskasmetallien vaikutuksia Harjavallan lepakoiden käyttäytymiseen tai lisääntymiseen ei ole tutkittu.

Mahdollisesti myrkyllisiä

Aiemmin kohonneita metallipitoisuuksia on havaittu Harjavallan teollisuusalueen lähellä lintu- ja hyönteispopulaatioissa sekä mustikkakasvustoissa. Tilanne on parantunut 1990-luvulta, jolloin pitoisuudet olivat korkeampia.

Yksittäisten metallien pitoisuudet eivät välttämättä sellaisenaan ole myrkyllisiä lepakoille. Altistuminen useille metalleille pitkän ajan kuluessa saattaa kuitenkin ylittää myrkyllisyyden rajan.