1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työsuojelu

Hovioikeus piti ennallaan Destian yhteisösakkotuomion

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi viime tammikuussa Destian työturvallisuusrikoksesta 30 000 euron yhteisösakkoon. Hovioikeus hylkäsi Destian valituksen ja piti käräjäoikeuden tuomion voimassa.

työsuojelu
tietyömerkki ojassa
Soila Ojanen / Yle

Vaasan hovioikeus on tänään hylännyt Destia Oy:n valituksen ja pitänyt Pohjanmaan käräjäoikeuden yhtiölle antaman 30 000 euron yhteisösakkotuomion voimassa.

Käsiteltävä asia koski keväällä 2013 yhtiön urakoimalla vaasalaisella kevyenliikenteenväylän rakennustyömaalla toimitetuissa työsuojelutarkastuksissa havaittuja työturvallisuuspuutteita.

Työsuojelutarkastaja oli tarkastuskäynnillään helmikuussa 2013 havainnut työntekijän tekemässä töitä yli kaksi metriä syvän kaivannon pohjalla. Kaivannon seinämiä ei ollut työskentelykohdassa tuettu, vaikka ne olivat lähes pystysuorat. Lisäksi kaivuumassoja oli kasattu kaivannon reunoille ja alueella oli raskasta liikennettä, joka aiheuttaa tärinää. Samoja ongelmia havaittiin työmaalla myös toisella työsuojelutarkastuskäynnillä.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että yhtiön toiminnassa oli tapahtunut työturvallisuusrikos. Hovioikeus myös katsoi muun muassa, että kaivantotyötä koskevat laiminlyönnit ja niiden osalta työturvallisuusrikos eivät olleet vähäisiä, ja siten edellytykset yhtiön tuomitsemiseksi yhteisösakkoon olivat olemassa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että työturvallisuutta koskevat suunnitelmat on tehtävä kirjallisina ennen rakennustöiden aloittamista. Niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin. Suunnitelmat on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava olosuhteiden muuttuessa.

Lue seuraavaksi