1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jäteveden käsittely

Kaupunkilaisten jätöksillä lämmitetään pian satoja taloja – mikromuovit ja huumejäämät poltetaan pois luonnon kiertokulusta

Rovaniemelle rakennetaan Suomen ensimmäinen kunnallinen lietteenpolttolaitos.

Kuva: AOP

Kun rovaniemeläinen vetää vessan, jätökset päätyvät Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle. Lastista siivilöidään aluksi ylimääräinen tavara, kuten pumpulitikut, rahat, tekohampaat ja superpallot. Kakkaliete lingotaan kiinteäksi ja se kuljetetaan tätä nykyä biokaasulaitokselle Ouluun.

Aiemmin siitä tehtiin Rovaniemellä multaa, jota myytiin kaupunkilaisille.

– Me olemme valmistaneet kompostoimalla multaa, jota on käytetty pääasiassa viherrakentamiseen ja maisemointiin. Mullan käyttöä valvoo omavalvonnan lisäksi elintarviketurvallisuusvirasto ja käyttöä on rajoitettu tuoreena syötävien vihannesten viljelyssä ja luomutuotannossa, kertoo kiertotalous - ja ympäristöliiketoiminnan johtaja Satu Pekkala Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä (Neve).

Viljan viljelyssä ihmisjätöksistä alkunsa saanutta multaa saa käyttää ja vielä vuonna 2016 noin 40 prosenttia mullasta päätyikin maatalouskäyttöön. Sittemmin moni suuri elintarvikeyritys, kuten Fazer Mylly ja Viking Malt, ilmoitti ettei enää osta viljaa, jota on lannoitettu puhdistamolietteellä. Kakkalietteen kysyntä on siis hiipunut tuntuvasti.

– Tämä on perustunut lietteen sisältämiin haitta-aineisiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin. Pitkälle on kysymys myös suomalaisen ruoan puhtauden imagosta. Ainakin näin se varmistetaan, toteaa neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä.

Alakorkalon jätevedenpuhdistamo käsittelee 55 000:n rovaniemeläisen viemärijätteet. Vedenpuhdistamolla erotettavaan lietteeseen päätyy lääke- ja huumejäämiä sekä mikromuoveja. Kuva: Annu Passoja / Yle

Lietteenpoltto arkea Keski-Euroopassa

Lietteeseen päätyneiden huume- ja lääkejäämien sekä mikromuovien haittavaikutuksista ei tiedetä vielä paljoakaan, mutta nyt halutaan pelata varman päälle. Rovaniemeläisten vesihuoltoon etsi ratkaisua cleantech-yritys Endev Oy.

– Tavoitteena oli löytää prosessi, jossa pystytään polttamaan lietettä, jossa on lähes 80 prosenttia vettä ja samalla katkaisemaan kemikaalikierto. Että esimerkiksi lietteessä olevat lääkeainejäämät eivät menisi tuonne luontoon takaisin, sanoo projektipäällikkö Markus Larkimo Endev Oy:stä.

Rovaniemen lietteenpolttolaitos voi käsitellä valmistuttuaan 12 000 tonnia puhdistamolietettä vuodessa. Tilaa on myös muiden lappilaisten jätöksille. Kuva: Annu Passoja / Yle

Endevin koelaitoksella Kymenlaaksossa haitta-aineet on tuhottu yli 850 asteen lämmössä ja nyt kattiloita kasataan Rovaniemellä. Kattilatornin viereen tulee kuivuri, jonne puhdistamoliete pumpataan putkea pitkin viereiseltä jätevedenpuhdistamolta.

Pelkkää yhdyskuntalietettä polttava lietteenpolttolaitos on Suomessa ensimmäinen, vaikka Keski-Euroopassa lietteenpoltto on yleistä. Ympäristöministeriön Kankaan mukaan jätteenpoltto on ollut vastatuulessa yhden epäonnisen esimerkin vuoksi.

– Helsingissä ollut jätteenpolttolaitos, joka toimi huonosti ja jouduttiin sulkemaan, aiheutti useaksi kymmeneksi vuodeksi sellaisen tilanteen, että jätteenpoltto on ollut punainen vaate.

Yhdyskuntalietteen poltto on Keski-Euroopassa yleinen tapa. Laitokset ovat yleensä selvästi suurempia kuin nyt Rovaniemelle rakennettava, kertoo ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas. Kuva: Annu Passoja / Yle

Raaka-ainetta riittää

Ympäristöministeriö tukee kärkihankkeeksi hyväksyttyä yli neljän miljoonan euron hintaista polttolaitosta 1,3 miljoonalla eurolla. Neve säästää vuodessa 100 000 euroa, kun rovaniemeläisten jätöksiä ei tarvitse enää kärrätä Ouluun.

Lietteenpolttolaitos otetaan käyttöön ensi vuonna. Poltossa säästyvät ravinteet päätyvät tuhkana metsälannoitteen raaka-aineeksi ja lämpö korvaa 1- 2 prosenttia kaupunkilaisten kaukolämmön tarpeesta.

– Kolmesataa omakotitaloa pystytään tällä lämmittämään, projektipäällikkö Larkimo toteaa.

Ja raaka-ainetta riittää ?

– Sitä riittää niin kauan kun ihmiset käyvät vessassa.