Lappeenrannan Valtakadulle lisää pysäköintipaikkoja

Asukkaat olivat valittaneet, että keskustassa pysäköinti on vaikeinta juuri Valtakadulla.

Lyhyet
Valtakatu Lappeenranta
Valtakatu saa 13 uutta pysäköintipaikkaa.Jari Tanskanen/Yle

Lappeenrannan Valtakadun varrelle tulee 13 pysäköintipaikkaa autoille.

Pysäköintipaikat tulevat kadulla kulttuuritila Nuijamiehen puoleiseen laitaan Kirkkokadun ja pääkirjaston väliselle alueelle. Lisäksi toimintarajoitteisille tulee yksi pysäköintipaikka.

Pysäköintipaikat kaventavat Valtakadun jalkakäytävää vastaavalla osuudella.

Kaupunki päätyi tekemään kadunvarsipysäköintipaikat asukkaille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyssä kävi ilmi, että kaupungin keskusta-alueella pysäköinti on hankalinta Valtakadulla.

Lappeenranta suunnitteli Valtakadun varteen aluksi 18 pysäköintipaikkaa. Kaupunkikehityslautakunta päätti kuitenkin jättää suunnitelman pöydälle. Lisäselvitysten jälkeen pysäköintipaikkojen määrä väheni kolmeentoista.