Nordkalk laajentaa kaivosaluettaan Lappeenrannan Ihalaisessa

Samalla laajennetaan läjitysaluetta. Uusi läjitysalue aiheuttaa Ihalaisen alueella lisää melua ja liikennettä sekä muutoksia maisemaan.

Lyhyet
Nordkalkin Lappeenrannan avolouhos
Nordkalkin avolouhos Lappeenrannan Ihalaisessa laajenee tulevien vuosien aikana.Yle

Kalkkikivituotteiden valmistaja Nordkalk laajentaa kaivosaluettaan Lappeenrannan Ihalaisessa.

Kaivos laajenee luoteeseen Parocin purettujen rakennusten paikalle. Suunnittelu kaivoksen laajentamiseksi alkaa ensi vuonna.

Laajennuksessa poistettava maa-alue läjitetään kalkkikaivoksen lounaisosassa olevalle läjitysalueelle, jota niin ikään laajennetaan tulevina vuosina. Läjitysalue laajenee nykyisestä 30 hehtaarista 44 hehtaariin.

Läjitysalue rajoittuu Hanhikempintiehen. Läjitysalueen laajennus muuttaa alueen maisemaa. Läjityksestä aiheutuu myös melua ja lisää liikennettä, joten läjitystä ei Nordkalkin mukaan tehdä yöaikaan eikä viikonloppuisin.

Nordkalk järjestää Ihalaisen alueella melumittauksen sekä suunnittelee maiseman elävöittämistä esimerkiksi puilla.

Lähiviikkoina ylimääräistä ääntä aiheuttaa läjitysaluetta reunustavan ojan uuden väylän raivaaminen, mikä edellyttää kallion räjäyttämistä. Ojan avulla varmistetaan, että läjityskasoilta valuva vesi kulkeutuu pois öljynerotuskaivon kautta.

Artikkelia korjattu 15.11.2018 kello 13.19: Nordkalkin läjitysalue laajenee 44 hehtaariin. Aiemmin artikkelissa mainittiin, että louhosalue laajenee 44 hehtaariin.