Huojentava tutkimustulos: Juomavedessä näyttää olevan mikromuoveja vain vähän

Tutkituista vesijohto- ja pullovesistä löytyi muutamia yli 10 mikrometrin kokoisia muovihiukkasia litraa kohden.

mikromuovit
Vesilasi
Ismo Pekkarinen / AOP

Suomalaiset talousvedet sisältävät vain vähän mikromuovia, kertoo alustava selvitys (siirryt toiseen palveluun). Asiasta tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) Suomen ympäristökeskus.

Tänään julkaistun selvityksen mukaan vedenkäsittelyprosessit näyttäisivät poistavan tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan.

Selvityksen tekivät yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesilaitosyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö sekä vesihuoltolaitokset.

Tutkittavana erityyppisiä vesiä

Selvityksessä tutkittiin talousveden valmistukseen käytettävää raakavettä, vesijohtoverkostoon lähtevää käsiteltyä talousvettä ja verkostovettä kolmelta erityyppiseltä vedenkäsittelylaitokselta sekä niiden jakelualueilta.

Tutkittavana oli Nurmijärven Veden, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja HSY:n vesiä.

– Tutkimukseen otettiin mukaan Suomessa käytettävät erityyppiset raakavedet ja yleisimmät vedenkäsittelyprosessit. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mikromuoveja kahden eri valmistajan pullovesistä, tutkija Julia Talvitie Suomen ympäristökeskuksesta kertoo tiedotteessa.

Tutkituista vesijohto– ja pullovesistä löytyi muutamia yli 10 mikrometrin kokoisia muovihiukkasia litraa kohden. Mikrometri on millimetrin tuhannesosa.

Mikromuoveilla tarkoitetaan alle viiden millimetrin kokoisia muovihiukkasia.

Kyseessä on esiselvitys

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa todetaan, ettei tulosten perusteella voi vetää johtopäätöksiä mikromuovien esiintyvyydestä verkostovesissä laajemmin, koska kyseessä oli näytemäärältään varsin suppea esiselvitys.

Tiedotteessa THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta kertoo, että ihmiset voivat altistua mikromuoveille ravinnon ja hengitysilman välityksellä. Eri lähteiden osuutta kokonaisaltistukseen ei vielä tunneta.

– Tämän selvityksen ja muun olemassa olevan tiedon perusteella voidaan arvioida, että Suomessa altistuminen mikromuoveille vesijohtoveden välityksellä on vähäistä verrattuna muihin altistuslähteisiin, Kiviranta sanoo.

15.11.2018 klo 09.35 lisätty tietoja ja sitaatteja.