Helpotusta tulossa kouluelämään: Opiskelijoiden saamat apurahat eivät jatkossa enää pienennä opintotukea

Hallitus esittää myös, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona.

opintotuki
Opintotukihakemus.
Ismo Pekkarinen / AOP

Opiskelijoiden saamia apurahoja ei enää oteta huomioon tulona opintotuessa, ehdottaa hallitus.

Tämä lieventää hallituksen mukaan opintotuen tarveharkintaa ja vähentää siihen liittyvää työtä Kelassa. Nykyisin toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut apurahat voivat pienentää opiskelijan opintotukea.

– Tämä säännös on koettu epäoikeudenmukaiseksi, koska apuraha on saatu kannustimena, sanoo opintotuesta vastaava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) tiedotteessa.

Hallitus esittää myös, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona.

Hallituksen esityksen myötä alle 18-vuotiaat itsenäisesti asuvat voisivat saada opintorahan perusmäärän (101,74 e/kk) tarveharkinnattomasti sekä oikeuden lainatakaukseen, mikä mahdollistaisi myös asumistuen saamisen.

Opintorahaa voitaisiin edelleen korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella.

Samalla luovuttaisiin vanhempien vaikutuksesta asumislisään. Tämä koskisi alle 18-vuotiaita asuntolassa, ulkomailla tai Ahvenanmaalla asumislisää saavia opiskelijoita. Tällä hetkellä nämä opiskelijat saavat leikkaamatonta asumislisää asuntolassa 88,87 euroa kuukaudessa ja ulkomailla tai Ahvenenmaalla 210 euroa kuukaudessa.

Esitys käsitellään valtion ensi vuotta koskevan talousarvioesityksen yhteydessä.

Opintotuen apuraha-asian on tarkoitus muuttua 1. tammikuuta 2019. Alle 18-vuotiaiden opintotuen tarveharkinnan on määrä lieventyä 1. elokuuta 2019.

Lue myös:

Opiskelijan 250 euron stipendi muuttui yllättäen Kelan mätkyiksi