1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sopimuksen irtisanominen

Supercell-yrittäjien Me-säätiö irtisanoi yllättäen sopimuksen Espoon kaupungin kanssa – Saunalahden koulun rehtorin erottaminen johti luottamuspulaan

Kaupunki kiistää rehtorin irtisanomisen liittyneen asiaan mitenkään.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Me-säätiö on irtisanonut yllättäen yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin sivistystoimen kanssa. Yhteistyösopimus päättyy tämän vuoden lopussa.

Säätiön mukaan sopimuksen päättymisen taustalla on muun muassa Saunalahden koulun rehtorin, Hanna Sarakorven, irtisanominen. Sarakorven irtisanominen on ollut syksyllä esillä mediassa.

Peliyhtiö Supercellin yrittäjien perustama Me-säätiö käynnisti vuonna 2016 Me-koulu -ohjelman Espoossa Saunalahden peruskoulussa. Ohjelman tavoitteena on tuottaa peruskouluihin syrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli.

Säätiö kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että koulun rehtorin irtisanominen vaikutti pilotin etenemiseen kielteisesti. Sen mukaan rehtorin irtisanomista olisi perusteltu osaltaan Me-kouluun liittyvillä asioilla.

"Tässä tilanteessa luottamusta on todella vaikea saada takaisin"

Me-säätiön mukaan kaupunki on johtanut pilottia epäjohdonmukaisesti ja sovittuihin asioihin on tullut muutoksia jälkikäteen.

Säätiön mukaan rehtori Hanna Sarakorven saamassa varoituksessa on katsottu, että koulussa pidetyt niin sanotut Me-tunnit ovat rikkoneet olemassa olevaa opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa.

Me-tunti –termillä viitataan oppitunteihin, joissa opitaan tunne- ja yhteistoimintataitoja.

Säätiön mielestä Me-tunnit eivät rikkoneet opetussuunnitelmaa, sillä opetustoimen johto oli hyväksynyt tuntien sisältöjen hyödyntämisen äidinkielen ja luokanvalvojan tunneilla.

Me-säätiön toimitusjohtajan Ulla Nordin mukaan Sarakorven irtisanominen on ollut yksi ydinkysymys, joka johti sopimuksen lopettamiseen.

– Mielestämme on äärimmäisen epäoikeudenmukaista, että rehtori ja koko kouluyhteisö on toteuttanut yhteisesti sovittuja asioita osana koulun arkea, mutta jälkikäteen rehtori sai näistä asioista huomautuksia ja varoituksia.

– Näistä on keskusteltu Espoon sivistystoimen johdon kanssa. Emme missään nimessä voi olla mukana kehittämistyössä, jossa emme voi luottaa siihen, että yhteisesti sovitut asiat etenevät, ja että niitä voidaan toteuttaa koulussa ilman mitään jälkiseuraamuksia. Tässä tilanteessa luottamusta on todella vaikea saada takaisin.

Kaupunki kiistää rehtorin irtisanomisen liittyvän asiaan

Espoon kaupungin perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen kiistää jyrkästi Me-säätiön väitteet.

– Me-säätiön käsityksestä huolimatta rehtorin irtisanomisprosessi ei liity tähän asiaan. Eivät mitkään yksityisen toimijan asiat liity tällaiseen julkisen organisaation hallintoprosessiin.

Tässä tilanteessa luottamusta on todella vaikea saada takaisin.

Ulla Nord, Me-säätiön toimitusjohtaja

Salosen mukaan näkemyseroja toimintatavoista ja asioiden sopimisesta on ollut puolin ja toisin.

– Säätiö olisi myös halunnut puuttua työnjohdollisiin asioihin, joihin emme voineet suostua, sillä siinä tulevat kaupungin ohjeet ja lainsäädäntö vastaan.

Kaupungin mukaan näkemyseroja on ollut myös esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

– Se, miten he olisivat halunneet käsitellä henkilötietoja saavuttaakseen säätiön itse toiminnalleen asettamia päämääriä, oli kaupungin kannalta ongelmallista. Näitä asioita rajoittaa kaupungin ohjeet ja lainsäädäntö. Julkisena sektorina olemme vastuussa sääntöjen noudattamisesta, Salonen toteaa.

Me-säätiö: Yhteistyö virkamiesten kanssa vaikeaa

Säätiö kritisoi tiedotteessaan myös, että yhteistyö Espoon virkamiesten kanssa on ollut haasteellista. Sen mukaan kaupungin kanssa sovitut toimenpiteet eivät edistyneet aikataulussa, koska niille ei saatu hyväksyntää sivistystoimen johdolta.

– Me-säätiön ajatus kehittämistyössä on ollut rakentaa ohjelmaa Espoon kaikkiin kouluihin. Emme kuitenkaan pystyneet luottamaan siihen, että tavoitteeseen olisi sitouduttu Espoon sivistysjohdon puolelta, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord toteaa.

Me-säätiön käsityksestä huolimatta rehtorin irtisanomisprosessi ei liity tähän asiaan.

Ilpo Salonen, Espoon kaupungin perusopetuslinjan päällikkö

Espoon kaupungin perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen vastaa kritiikkiin yhteistyöhaasteista toteamalla, että hänen mielestään kaupunki on toiminut asianmukaisesti.

– Olemme omasta mielestämme käyttäytyneet asiallisesti ja suhtautuneet asiallisesti ja rakentavasti. Mutta niissä kohdissa, joissa lainsäädäntö tai kaupungin ohjeet ovat tulleet vastaan, niin toimimme näiden lakien ja ohjeiden mukaan. Ja se on myös kerrottu heille.

Me-säätiö antoi elokuun lopulla Espoon kaupungin sivistystoimelle huomautuksen ongelmakohdista. Kaupungin antamien vastausten pohjalta säätiö arvioi, ettei yhteistyötä ole hedelmällistä jatkaa.

– Arvioimme kaupungin esittämien ehdotusten pohjalta, että yhteistyön jatko ei vastaa sitä ajatusta, miten haluaisimme kehittää asioita, Nord sanoo.

"Me uskallamme myös rohkeasti epäonnistua"

Me-säätiöllä on vastaava Me-koulu -kehittämishanke meneillään myös Lohjalla. Nord kertoo, että yhteistyö Lohjan kaupungin kanssa on sujunut hyvin.

– Tämä varmasti kertoo kuntien erilaisista toimintakulttuureista ja -tavoista.

Me-säätiön toimitusjohtajan Ulla Nord kuitenkin kiistää, että Me-säätilllä ja Espoon kaupungilla olisivat nyt sukset ristissä.

– Me uskallamme myös rohkeasti epäonnistua ja sano ääneen se, että meillä ei ollut samanlaiset tavoitteet ja visiot siitä, mitä ollaan tekemässä. Silloin kun tällainen asia todetaan, niin kannattaa myös rohkeasti lopettaa se mahdollisimman nopeasti ja oppia siitä. Ei tästä nyt varmaan ketään kannata syytellä.