Hallinto-oikeus: Tuusniemellä oli laillinen peruste irtisanoa hallintojohtajansa – palautti työntekijöille kahviedun ja sai arvostelua tehtäviensä hoidosta

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Tuusniemi
Tuusniemen kunnantalon seinä
Sini Ojanperä / Yle

Hallinto-oikeuden mukaan Tuusniemen kunnalla oli laillinen peruste irtisanoa kunnan silloinen hallintojohtaja koeajan lopuksi.

Tuusniemi erotti hallintojohtajana toimineen Helena Meyesin noin vuosi sitten. Irtisanominen tapahtui puolen vuoden koeajan loppupuolella.

Kunta ei ollut kaikilta osin tyytyväinen Meyesin työskentelyyn. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Meyes oli muun muassa osallistunut esteellisenä kunnanjohtajan valintaprosessiin (Meyes oli itse hakenut virkaa) sekä esimerkiksi palauttanut kunnan työntekijöille kahviedun vastoin toimivaltaansa.

Meyes valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi asian nyt Tuusniemen kunnan eduksi. Hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhde purettiin ilmoitetuista ja asiallisina pidettävistä syistä.

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, koska irtisanottu voi vielä halutessaan valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Meyes kertoi kuitenkin maanantaina, että hän ei aio valittaa ratkaisusta.