Finnwatch: Pankeille sapiskaa puutteellisesta veroraportoinnista, ei viitteitä aggressiivisesta verosuunnittelusta

Järjestön mukaan nykyinen maakohtainen veroraportointimalli vaatisi korjaamista.

verosuunnittelu
Nordea OP Danske Bank -logot
AOP

Kansalaisjärjestö Finnwatchin tuoreen selvityksen mukaan Nordea, Danske Bank ja OP Ryhmä näyttävät maksavan toimintamaissaan veroja paikallisten yleisten verokantojen mukaan. Järjestö ei löytänyt selvityksessään viitteitä pankkien aggressiivisesta verosuunnittelusta.

Järjestön mukaan pankkien verovastuullisuuden raportoinnissa on kuitenkin isoja puutteita. Selvityksessä ilmeni, että vuosittaisten maakohtaisten veroraporttien vertailukelpoisuutta vaikeuttavia eriä ei avata, veroraportoinnissa on virheitä ja toisiinsa liittymättömiä tuottoja ja kuluja netotetaan eli kuitataan keskenään.

Selvityksen mukaan myös pankkien saamien satojen miljoonien eurojen verovapaiden tuottojen alkuperä jää lähes kokonaan hämärän peittoon.

– Erilaisissa kohuissa ryvettyneiden pankkien tulisi olla avoimuuden edelläkävijöitä, mutta silti niiden julkinen veroraportointi on vain minimitasolla, sanoo Finnwatchin tutkimuksessa tilinpäätösasiantuntijana toiminut Reijo Kostiainen tiedotteessa.

Danske peitellyt rahanpesutapausta

Finnwatch antaa risuja Danske Bankille siitä, että sen tilintarkastetun maakohtaisen veroraportin saman vuoden kruunumääräiset luvut heittelevät miljardikaupalla vuosien välillä ilman, että asiasta on annettu tilinpäätöksessä minkäänlaista selvitystä. Järjestön mukaan pankki on kuitannut muutokset epäolennaisuuksiksi.

Finnwatch antaa sapiskaa Danske Bankille myös rahanpesuepäilyihin liittyvien ongelmien peittelystä. Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala huomauttaa tiedotteessa, että pankki tiesi Viron konttorinsa ongelmista vuosia eikä maininnut niistä mitään vuosiraporteissaan ennen kuin asia nostettiin julkisuuteen median kautta.

– Pankki vakuutteli vuodesta toiseen, ettei siihen liittyvillä viranomaistutkinnoilla ole vaikutusta sen taloudelliseen asemaan. Nyt yrityksen markkina-arvosta on sulanut vuodessa 40 prosenttia, ja pankin tilintarkastajien toiminnasta on aloitettu Tanskassa tutkinta, Vartiala toteaa.

Maakohtainen veroraportointi kaikille monikansallisille yhtiöille

Järjestön mukaan maakohtaisista raporteista tehdyissä kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu pankkien olevan poikkeuksellisen aktiivisia veroparatiiseissa. Järjestö kertoo huomanneensa saman ilmiön myös Danske Bankin ja Nordean toiminnassa.

Sonja Vartialan mukaan työntekijää kohden laskettuna Suomessa toimivat pankit ovat tehneet isoja voittoja Irlannissa, Luxemburgissa, Britanniassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Osa veroparatiiseissa saaduista voitoista voi liittyä hänen mukaansa pankkien näissä maissa tarjoamiin verosuunnittelupalveluihin.

Vähiten verovastuullisuuteen liittyviä avoimia kysymyksiä liittyy OP Ryhmään, jolla on vain vähän toimintaa Suomen ulkopuolella.

Finnwatch ehdottaa, että pankkien kaltainen maakohtainen veroraportointi tulisi laajentaa kaikkiin monikansallisiin yrityksiin. Järjestön mukaan maakohtaisella raportoinnilla yritysten veronmaksusta ja taloudellisesta aktiivisuudesta eri maissa saadaan arvokasta tietoa, jolla voidaan puuttua verovälttelyyn. Nykyinen raportointimalli vaatisi järjestön mukaan kuitenkin korjaamista.

Finnwatch analysoi raportissaan pankkien CRD IV -direktiiviin pohjautuvat maakohtaiset veroraportit vuosilta 2014–2017.