Kansalaisraatia kuultiin: turvetuotantoalueita vähennettiin hitusen Etelä-Pohjanmaalla

Joitakin vesistöjen valuma-alueilla sijaitsevia soita on poistettu maakuntakaavasta.

suot
syksyinen neva
Anna Wikman / Yle

Turvetuotantoon soveltuvien alueiden määrää on jonkun verran pienennetty Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa.

Siitä on pudotettu pois kolme pientä suota, Aita-Ahonsuo Soinissa, Isoneva Alajärvellä sekä Susineva Kurikassa. Kaikki sijaitsevat vesistöjen vedenjakaja-alueilla tai valuma-alueilla. Lisäksi Lehtimäen taajaman välittömästä läheisyydestä rajataan vajaat viisikymmentä hehtaaria tuotantokelpoista alaa pois, jotta riittävä etäisyys asutukseen säilyy.

– Saamassamme palautteessa korostuivat erityisesti turvetuotannon vaikutukset vesistöjen kuormitukseen ja tilaan. Erityisesti esiin nousi Ähtärinjärven valuma-alue, toteaa Etelä-Pohjanmaan liiton vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä kokoustiedotteessa.

Kaikkiaan muutokset vähentävät turvetuotantoon soveltuvaa pinta-alaa 115 hehtaaria. Lopullinen turvetuotantoon soveltuvien soiden pinta-ala on kaavassa edelleen 13 900 hehtaaria.

Muutokset tehtiin turvekysymyksen ympärille perustetun kansalaisraadin kannanoton pohjalta. Maakuntahallitus hyväksyi kaavan näiden muutosten jälkeen, ja se menee vielä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaikkiaan kaavasta jätettiin 91 muistutusta. Tuotantoalan pienentämisvaatimusten lisäksi turvetuottajat ja etujärjestöt esittivät merkittäviä lisäyksiä turvetuotantoon soveltuviksi alueiksi.