Pyyntirajoitukset ovat purreet: Kalastusmatkailijoiden Tenojoen lohisaalis on historiallisen pieni

Kalastusmatkailijoiden Tenojoen Suomen puolen lohisaalis on tänä vuonna vain reilu neljännes pitkän ajan keskiarvosta.

lohi
Tenojoki
Tenojoen uudet kalastusrajoitukset ovat olleet voimassa kaksi vuotta.Annu Passoja / Yle

Kalastusmatkailijoiden Tenojoen Suomen puolelta saama lohisaalis on jäänyt tänä vuonna historiallisen pieneksi. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan saalista saatiin vain 6 760 kiloa, mikä on reilu neljännes pitkän aikavälin keskiarvosta ja noin puolet viime vuoden saaliista.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kahden viime vuoden vähäiset saaliit johtuvat pääasiassa kalastusrajoituksista, jotka tulivat voimaan viime vuonna.

Kalastusmatkailijoiden määrää rajoitukset ovat vähentäneet noin 70 prosentilla.

– Tenojoen uusi kalastussääntö on tavoitteiden mukaisesti vähentänyt Suomen puolelta myytyjen kalastusvuorokausien määrän alle 11 000 kalastusvuorokauteen kaudessa, kirjoitetaan Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Saalis pääosin pikkulohta

Matkailijoiden pyytämät lohet ovat olleet pääosin pieniä alle kolmikiloisia kaloja. Alle kolme kiloa painavat titit muodostivat saaliista 80 prosenttia.

Keskikokoisten eli 3-7 kilon lohien osuus oli 11 prosenttia. Isoja yli seitsemän kilon lohia oli saaliissa vain yhdeksän prosenttia. Yli 20 kiloa painavia suurlohia ilmoitettiin kolme.

Kaikkiaan kalastusmatkailijat saivat saaliiksi arviolta 2400 lohta, ja niiden keskipaino oli vajaat 2,8 kiloa.

Lohisaalisarvio perustuu Luken ylläpitämään saalisrekisteriin, jonne kalastajien on pakko kirjata saaliinsa tai saaliittomuutensa. Kaudella 2018 reilut 90 prosenttia kalastusmatkailijoista teki saalisilmoituksen. Ilmoittamatta jättäneiden saaliit on arvioitu.

Veneestä paremmin saalista kuin rannalta

Kalastusmatkailijoiden lohisaalista vajaat 40 prosenttia saatiin rannalta kalastamalla ja reilut 60 prosenttia venekalastuksella.

Eniten lohisaalista saatiin Vetsikon osakaskunnan alueelta, josta kalastettiin kaksi tonnia ja vähiten Outakosken osakaskunnan/Inarijoen alueelta, josta saatiin saalista puolitoista tonnia.

Nuorgamin ja Utsjoen osakaskuntien alueen saaliit olivat samansuuruisia, reilut 1,6 tonnia kummassakin.

Kokonaisuudessaan Tenon lohisaalistilastot valmistuvat vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saatavilla on tietoa myös paikallisten kalastajien ja muiden kalastajaryhmien lohisaaliista niin Suomesta kuin Norjasta.