Kiinan maaperään saadaan sidottua vuosi vuodelta enemmän hiiltä – menetelmällä voisi pysäyttää ilmastonmuutoksen

Suomessa tehty tutkimus kertoo, että ilmastopäästöjen kasvu olisi pysäyttävissä hyödyntämällä maatalousmaata ilmastoviisaalla tavalla.

hiilinielut
Maanviljelystä Shandongin provinsissa.
Wu Hong / EPA

Kiinassa viljeltyyn maaperään sitoutuu vuosi vuodelta enemmän hiilidioksidia. Kiinan maatalousmaan hiilivarastot kasvavat arviolta noin neljä promillea vuodessa.

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan Kiinan maatalousmaan pintakerroksen hiilivarasto on 1980-luvulta lähtien kasvanut 4,8 promillea vuodessa.

Suomen Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut tutkimuskirjallisuuteen perustuvan katsauksen (siirryt toiseen palveluun) Kiinan maaperän hiilivaraston muutoksesta, eri viljelymenetelmien vaikutuksista sekä potentiaalista maaperän hiilivaraston lisäämiseen.

Tutkijoiden mukaan syitä hiilidioksidin kasvavaan sitoutumiseen on useita. Parantuneiden viljelymenetelmien ja lannoituksen ansiosta satotasot ovat kasvaneet. Tämä tarkoittaa, että biomassaa syntyy enemmän ja maaperään jää aiempaa enemmän esimerkiksi olkea, kertoo Luken erikoistutkija ja tutkimuksen pääkirjoittaja Fulu Tao.

Kiinassa myös maanmuokkausta on vähennetty, maaperää pidetään aiempaa enemmän kasvipeitteisenä ja palkokasvien viljely on lisääntynyt.

Viljelytapojen muutoksen taustalla on siis ollut halu kasvattaa satotasoa, ei tarve kasvattaa hiilinielua. Tutkimus osoittaakin, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa samanaikaisesti. Sama pätee viljelymaille, joilla paine kasvattaa satotasoa on suuri, sanoo Fulu Tao.

Hiilivarasto voi kasvaa maailmanlaajuisesti

Maatalousmaiden hiilinielua on mahdollista lisätä maailmanlaajuisesti ottamalla käyttöön "ilmastoviisaita" viljelytapoja, tutkijat toteavat.

Myös Kiinassa maaperän hiilen sidontaa on mahdollista tehostaa kuuteen promilleen vuodessa. Tuolloin Kiinan maaperään sitoutuisi 25 miljoonaa tonnia hiiltä vuodessa. Tällä ei siltikään voisi juuri kompensoida maan kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 2 500 miljoonaa tonnia vuodessa. Tutkijat painottavat, että Kiinan on väistämättä kyettävä vähentämään päästöjään.

Kiina kuuluu maailman suurimpiin talouksiin, jonka maa-alasta 130–170 miljoonaa hehtaaria on maatalouskäytössä viljelymaana.

Maailmanlaajuisesti viljelymaan hiilinielulla voisi kuitenkin olla merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jos ilmastoviisaat viljelymenetelmät otettaisiin käyttöön kaikkialla, kasvaisi maaperän hiilensitovuus niin paljon, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet täyttyisivät, tutkijat sanovat.

Luken tutkimus on julkaistu Soil & Tillage Research -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Korjattu hiilinielu/hiilivarasto -terminologiaa klo 20.51