1. yle.fi
  2. Uutiset

Suomi hakee vauhtia ilmastonmuutoksen hillintään Afrikasta – hallitus neuvottelee metsityshankkeista EU:n kanssa

Metsityshankkeet yritetään saada mukaan unionin uuteen budjettiin.

ilmastonmuutos
Sahara
AOP

Suomi patistelee Euroopan unionia mukaan Afrikan metsityshankkeisiin. Suomi on käynyt alustavia neuvotteluja EU:n komission ja jäsenmaiden kanssa hankkeiden saamisesta mukaan unionin valmisteilla olevaan uuteen, monivuotiseen budjettiin.

Metsitys olisi jatkossa osa unionin Afrikka-ohjelmaa, jota on valmisteltu komissiossa. Monivuotisella useiden kymmenen miljardien takausohjelmalla on tarkoitus vauhdittaa Afrikan maiden kehitystä ja parantaa etenkin nuorten työllisyyttä.

Suomi toivoo ohjelmaan myös mahdollisuuksia rahoittaa muun muassa metsien istutusta. Näillä tavoitellaan paikallisen maa- ja metsätalouden vahvistamisen lisäksi laajoja vaikutuksia ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja luonnonsuojelussa.

Hankkeita varten erillinen rahasto

Metsäpinta-ala pienenee edelleen Afrikan mantereelle laajan puun kotikäytön ja maatalouden laajentumisen seurauksena. Metsäkato on ainakin toistaiseksi pysähtynyt muun muassa Brasiliassa, mutta Afrikassa metsää häviää vuosittain väestö- ja muiden käyttöpaineiden takia useita miljoonia hehtaareja vuodessa.

Suomen esittämästä metsärahastosta lainoitettaisiin muun muassa metsäkatoa ehkäiseviä hankkeita.

– Metsien kestävä käyttö voisi luoda työtä Afrikan maaseudulle. Tarvitsemme miljardien investointeja metsitykseen, metsätalouteen sekä hoitoon ja suojeluun, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) täsmentää rahaston ideaa.

Leppä esitteli aloitetta Suomen ja Ruotsin yhteisessä Metsäakatemiassa Asikkalassa, Lahden lähellä .

Rahaston kohtalo voi olla Suomen käsissä

Aloitteen tarkat tavoitteet muun muassa alueiden ja pinta-alojen suhteen ratkeavat aloitteen edetessä.

Rahaston kohtalosta saatetaan päättää Suomen EU-puheenjohtajuusaikana ensi vuoden loppupuolella. Suomi on kaavaillut pitävänsä muutenkin metsäkysymyksiä esillä tuolloin.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on suositellut maailman valtioille myös metsitystä yhtenä keskeisenä keinona ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja torjunnassa.

Paneelin malleissa metsityspinta-alat ovat maailmanlaajuisesti vähintään 100 miljoonaa hehtaaria. Määrä vastaa noin kolme kertaa Suomen pinta-alaa.

Afrikan metsitys kiinni paikallisista olosuhteista

Asiantuntijat suhtautuvat Afrikan metsityshankkeisiin periaatteessa myönteisesti. Suomella on myös paljon metsäosaamista, jota voidaan hyödyntää hankkeissa.

Toteutukseen liittyy kuitenkin paljon muun muassa käytännön hankaluuksia. Maailmalla on paljon kokemuksia epäonistuneista metsähankkeista.

– Paikalliset eivät välttämättä halua osallistua. Rahalla pystytään ostamaan paikallisia, mutta mieli voi vaihtua, metsätieteen professori Markku Kanninen taustoittaa pyrkimyksiä.

Helsingin yliopiston professori Kanninen oli mukana laatimassa IPCC:n uutta raporttia. Kannisen mukaan hankkeiden onnistumisessa keskeistä on, että kohteet valitaan huolella ja niissä huomioidaan laajasti paikallinen tilanne.

EU-maista esimerkiksi Saksa (siirryt toiseen palveluun) rahoittaa paraikaa vastaavanlaisia hankkeita. Suomalainen energiayhtiö St1 on käynnistämässä omaa hankettaan Marokossa, jossa on mukana myös tutkimusta. Myös Maailmanpankki rahoittaa hankkeita.

Metsityshankkeet voisivat jatkossa olla osana Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Kaavailujen mukaan rahoittajana Suomessa voisi olla kehitysrahoittaja Finnfund.

Lue lisää

Suomen metsien hiilinielut arvioitu alakanttiin – uudet laskelmat antavat huikeita arvioita

Lue seuraavaksi