1. yle.fi
  2. Uutiset

Kapinahenki kytee Perämeren ammattikalastajien joukossa – "Meitä on kyykytetty jo tarpeeksi"

Maa- ja metsätalousministeriö on tiukentamassa entisestään lohisaaliin ilmoitusvelvollisuutta.

lohi
Lohirysä meressä, kalastajat veneessä
Antti Ullakko / Yle

Jos lausuntokierrokselle oleva luonnosesitys menee läpi, on ammattikalastajien eroteltava, paljonko saaliiksi on tullut luonnonlohta ja paljonko istutettua lohta. Saadun saaliin määrä pitää ilmoittaa kappaleina ja kilogrammoina.

Tämän lisäksi pohjoisen ammattikalastajille on tulossa vielä lisävelvoite. Kemijoen, Iijoen ja Oulujoen edustalla kalastavien täytyy raportoida, onko lohi pyydetty terminaalialueelta vai sen ulkopuolelta. Tämä muita tarkempi ilmoitusvelvollisuus koskee myös Tornionjoen edustan merialuetta.

Pohjoisen Perämeren ammattikalastajien yhdistyksessä ja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitossa ministeriön uudet kaavailut otetaan vastaan tyrmistyneinä. Pohjoisen Perämeren ammattikalastajat ry on ilmoittanut omassa lausunnossaan, että he eivät aio noudattaa uutta asetusta, jos se tulee voimaan.

Tämä kyykytys menee niin pitkälle, että nyt täytyy nousta vastarintaan, toteaa ykskantaan Pohjoisen Perämeren ammattikalastajien puheenjohtaja Kari Heinikoski.

Jos ammattikalastajat lähtevät mukaan kapinarintamaan, he saavat varautua ainakin sanktiomaksuihin. Kalataloustarkastaja Jukka Lähde Varsinais-Suomen ELY:stä sanoo, että Maaseutuvirasto voi määrätä toistuvasta ja vakavasta rikkomuksesta pienimmillään 2500 euron rangaistusmaksun.

Eri alueiden merkitystä punnitaan

Maa- ja metsätalousministeriö perustelee uutta asetusta kalantutkimuksella ja kalastuksen säätelyllä. Ministeriön neuvotteleva virkamies Orian Bondestam sanoo, että kattava ja yksityiskohtainen tieto istutettujen lohien ja luonnonlohien esiintymisalueista ja ajankohdista sekä keskikoosta olisi tärkeä uusi tieto kalantutkimukselle.

– Tutkimustietoa voidaan käyttää istutustulosten seurannassa ja sen avulla voidaan arvioida kalastuksen säätelyn tarpeita. Tämä parantaisi saalistiedon tarkkuutta ja käytettävyyttä sekä kyseisten erityisalueiden merkityksen arvioimista, kertoo Bondestam.

Tällä hetkellä saalistiedot kerätään pyyntiruutujen perusteella, jotka ovat Bondestamin mukaan suhteellisen suuria merialueita. Näin ollen saalistiedot eivät mahdollista tarkempaa erittelyä, eli vaikkapa sitä, paljonko saalista saatiin Tornionjoen edustan säätelyalueelta tai Kemijoen terminaalialueelta.

– Näiden tietojen saaminen on tärkeää eri alueiden merkityksen arvioimiseksi, Bondestam sanoo.

Kalastajat pelkäävät pyyntikieltoa tietyille alueille

Pohjoisimman Perämeren ammattikalastajien nokkamies Kari Heinikoski uskoo, että ministeriön pidemmän tähtäyksen tavoitteena on lopettaa luonnonlohen pyynti.

– Aivan selvästi tässä ajetaan takaa, että ammattikalastajat eivät saisi pyytää luonnonlohta terminaalikalastusalueilla, sanoo Heinikoski.

Samaa mieltä on myös Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Tapio Kangas. Hänen mukaansa ministeriön kaavailut ovat kuin punainen vaate kalastajille, joiden täytyy jo nyt merkitä saaliiksi saadut lohet kalastajakohtaisella tunnuksella ja raportoida valvovalle viranomaisille etukäteen, milloin saalis tuodaan rantaan.

– Lohikannan kalastuksensäätelyssä olisi keskityttävä koko elinalueen verotuksen tarkasteluun. Rannikon kalastajat ovat jo tähän saakka kantaneet suurimman vastuun. Tornionjoen jokialueella pyynti on villiä, valvonta olematonta ja juuri siellä verotetaan raskaasti kutualueelle saapunutta, luonnonvalinnan läpikäynyttä lohta. Tärkeää olisi kohdistaa huomio myös sinne, painottaa Tapio Kangas.

Kankaan mukaan ammattikalastajat pelkäävät, että pyyntilupa tietylle paikalle saatetaan ottaa kokonaan pois Tornionjokeen nousevan luonnonlohen suojelemiseksi.

Kasvava työmäärä huolestuttaa

Uudessa asetuksessa ammattikalastajia epäilyttävät myös monet käytännön asiat. Pohjoisen Perämeren ammattikalastajien puheenjohtaja Kari Heinikoski aprikoi, pitääkö rasvaeväleikatut eli istutetut lohet ja luonnonlohet erotella jo veneessä toisistaan vai täytyykö eri alueilla sijaitsevat lohirysät käydä kokemassa jatkossa erikseen.

Kasvava työmäärä huolestuttaa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, joka vastaa merialueen kalastuksenvalvonnasta ja saalisseurannasta. Tarkempien saalistietojen keruu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietojärjestelmiin on tehtävä muutoksia.

Lue seuraavaksi