Nainen joutuu kuulemaan kiloistaan ja vakuuttelemaan perheonnea – tuore tutkimus kertoo, millaisia vaatimuksia johtaville naispoliitikoille asetetaan

Politiikan huipulla olevilta naisilta odotetaan naisellista ja pehmeää käytöstä. Naisten kykyä yhdistää vaativa ura ja perhe-elämä epäillään toistuvasti.

politiikka
Paula Risikko Annika Saarikko eduskunnassa 5. lokakuuta.
Eduskunnan puhemies Paula Risikon (kok.) nousi ministeriksi ensimmäistä kertaa vuonna 2010, Annika Saarikko (kesk.) kesällä 2017.Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Sukupuoli vaikuttaa edelleen vahvasti poliitikon julkisuuteen ja hänen osaamisensa arviointiin. Politiikan johtopaikoilla olevat naiset joutuvat todistamaan pätevyyttään ja ammattitaitoaan koko uransa ajan aivan eri lailla kuin miespoliitikot.

Tampereen yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin naisten kokemuksia poliittisesta johtajuudesta. Filosofian maisteri Johanna Mäkelä haastatteli 18 naista, jotka olivat vuosina 2010– 2013 tai aiemmin ministereinä tai puolueensa puheenjohtajina.

– Politiikan naisjohtajat ovat sidottuja eräänlaiseen kaksoissidokseen. Toisaalta heiltä odotetaan naisellista ja pehmeää käytöstä, mutta toisaalta taas miesmäistä vahvaa johtajuutta. Se on tietynlaista rajapinnoilla tasapainoilua.

Ulkonäköön, pukeutumiseen ja perheeseen liittyvät asiat korostuvat tärkeiden asiasisältöjen kustannuksella.

Johanna Mäkelä

Jos nainen lyö nyrkkiä pöytään, hänet voidaan leimata kiukuttelevaksi akaksi. Useat haastateltavat olivat kohdanneet myös tytöttelyä ja vähättelyä uransa eri vaiheissa.

– Eräät haastateltavat kertoivat vähän vahvemmasta naisten kesken tapahtuneesta argumentoinnista. Julkisuudessa sitä nimitettiin kissatappeluksi. Haastateltavat epäilivät, ettei miespuolisia kollegoita olisi vastaavalla tavalla nimitelty.

Liian kauniskaan ei saisi olla

Mäkelän haastattelemat johtavat naispoliitikot kokivat, että julkisuudessa naisista nostetaan herkemmin esille toissijaisia asioita.

– Ulkonäköön, pukeutumiseen ja perheeseen liittyvät asiat korostuvat tärkeiden asiasisältöjen kustannuksella. Haastatellut naiset olivat huolissaan siitä, että he hoitavat yhteiskunnassa tärkeitä ja merkittäviä asioita, mutta medialla on paikoitellen tapa toimia niin kuin on totuttu toimimaan.

Henkilökohtaisuuksiin menevää palautetta oli tullut muun muassa silmäpusseista tai ylipainosta.

Johanna Mäkelä

Naispoliitikot saavat palautetta muun muassa kampauksestaan ja pukeutumisestaan. Eräs Mäkelän haastateltavista kertoi nauraen, että samana päivänä toinen iltapäivälehti kehui hänen vaatetustaan ja toinen kritisoi.

– Naisiin kohdistuu odotuksia. Pitäisi olla hyvännäköinen, muttei kuitenkaan liikaa, Mäkelä sanoo.

– Poliitikot saavat paljon postia myös kentältä. Henkilökohtaisuuksiin menevää palautetta oli tullut muun muassa silmäpusseista tai ylipainosta.

Perhe tuo tasapainoa vaativaan tehtävään

Myös naisten johtajuuteen ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyy selvä ristiriita. Naisten kykyä selviytyä vaativasta johtajan tehtävästä ja perhe-elämän yhdistämisestä epäillään julkisuudessa toistuvasti.

– Naiset kokevat, että perheeseen ja lapsiin liittyvät asiat nostetaan herkemmin ja negatiivisemmin esille kuin miespoliitikkojen kohdalla. Voidaan kyseenalaistaa, ehtiikö naispoliitikko olla tarpeeksi kotona.

Mäkelän mukaan haastateltavat kokivat onnistuneensa organisoimaan arjen ja ajankäytön. He pitivät lapsia ja perhe-elämää voimavarana ja hyvänä tasapainottajana vaativalle tehtävälle.

Naiseudesta voi olla myös hyötyä

Johtavien naispoliitikkojen haastatteluissa nousi myös vahvasti esiin erilaisten verkostojen merkitys politiikassa. Asioista sovitaan ja tärkeitä johtopaikkoja jaetaan monesti jo ennen kokouksia.

Johanna Mäkelä
Filosofian maisteri Johanna Mäkelän väitöskirja tarkastetaan Tampereella 1. joulukuuta.Jussi Mansikka / Yle

– Naiset kokivat, että verkostoituminen on haaste. Naisten pitää olla edelleen tarkkana ja vahtia, että miehet eivät valitse vain toisiaan. Pitää säännöllisesti muistuttaa, että päteviä naisiakin on tarjolla, Mäkelä sanoo.

– Mutta toisaalta naiset toivat haastatteluissa esiin, että politiikassa on myös vaikutusvaltaisia miehiä, jotka ovat tukeneet naisia ja nostaneet heitä johtopaikoille.

Ammattitaito, hyvä kritiikin- ja paineensietokyky sekä vahva itsetunto vievät naisia politiikan huippupaikoille ja auttavat pärjäämään siellä. Naiseudesta voi olla myös hyötyä.

– Haastateltujen kokemuksen perusteella siitä on sekä etua että haittaa niin johtajuudessa kuin politiikan julkisuudessa. Sukupuolittunut mediajulkisuus yhtäältä rajoittaa ja toisaalta edesauttaa naisten menestymistä politiikan huipulla.

Johanna Mäkelän väitöskirja Naiset politiikan huipulla. Sukupuolittunut viestintä ja johtajuus (siirryt toiseen palveluun) tarkistetaan Tampereen yliopistossa 1.12.