Auran seurakunnan ongelmiin ei saatu vieläkään ratkaisua – tuomiokapituli vaatii lisäselvityksiä

Tuomiokapitulille ei kelvannut seurakunnan vastine tilanteen laukaisemiseksi.

työilmapiiri
Auran kirkko sisältä
Auran kirkossa valmistaudutaan jouluun, mutta seurakunnassa puhuttaa kirkkoherraan liittyvät kohut.Yrjö Hjelt / Yle

Tuomiokapituli käsitteli keskiviikkona Auran seurakunnan vastinetta viime talvena toimitettuun ylimääräiseen piispantarkastukseen.

Tuomiokapituli haluaa Auran seurakunnalta asiasta lisäselvityksen. Sen antamiseen on aikaa kolme kuukautta. Selvityksen pitää olla valmis 28. helmikuuta 2019.

Lisäksi kirkkoherra Torsten Sandbergia (entistä Torsti Äärelää) kehotettiin antamaan helmikuun loppuun mennessä oma selvityksensä siitä, mihin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt oman toimintansa kehittämiseksi.

Puutteellinen selvitys

Tuomiokapitulin päätöksessä todetaan, että selvitys on puutteellinen, koska siinä ei oteta kantaa lainkaan kirkkoherran toimintaan.

Piispantarkastuksessa nousi voimakkaasti esiin muun muassa kirkkoherran käyttäytyminen, jonka perusteella Auran seurakunnan kirkkoneuvosto halusi erottaa kirkkoherran. Tällaiseen kirkkoneuvostolla ei ollut kuitenkaan laillista oikeutta.

Seurakunnan uudessa selvityksessä pitää käydä ilmi, miten toimenpiteet hyvän hallinnon ja luottamuksen edistämiseksi ovat edenneet. Tuomiokapitulin päätöksessä todetaan, ettei ohjelman laatiminen hyvän hallinnon ja luottamuksen edistämiseksi vielä saa aikaan muutosta. Myös toiminnan pitää muuttua.

Kirkkoherran pitää muuttua

Piispantarkastuksen raportissa todettiin, että merkittävimmin Auran seurakunnan ongelmalliseen toimintakulttuuriin vaikuttaisi kirkkoherran hakeutuminen muihin tehtäviin tai seurakuntarakenteen muutos.

Ylen haastattelussa tiistainen Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala toisti asian. Hänen mielestään Auran seurakunnan keskeinen ongelma on epäluottamus kirkkoherraa kohtaan.

Kallialan mielesta Auran seurakunnan tilanne muuttuisi, jos kirkkoherra hakeutuisi muualle. Yle julkaisi Auran seurakunnan ongelmista pitkän artikkelin keskiviikkona.

Tykyt ja keket eivät riittäneet

Mitä tuomiokapituli sitten keskiviikkona käsitteli? Se käsitteli piispantarkastuksen vaatimia selvityksiä Auran seurakunnalta.

Seurakunnalta haluttiin vastaus, kuinka seurakunnan työilmapiiriä ja johtamista voidaan parantaa ja kuinka luottamus voidaan palauttaa kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välille. Lisäksi seurakunnan piti kertoa, miten pidetään huoli siitä, että seurakuntalaiset kokevat tulevansa kohdelluiksi kunnioittavasti ja asiallisesti.

Seurakunnan vastineessa asioihin haetaan parannusta muun muassa lisäkoulutuksesta, sovittelumenettelystä, tyky-toiminnasta ja kehityskeskusteluista. Tarkoituksena on myös kartoittaa työilmapiiriä.

Jumalanpalveluksista vastineessa todetaan, että ne pitää hoitaa asianmukaisesti eikä ketään saa loukata tarkoituksella.

Nämä vastineet eivät siis riittäneet tuomiokapitulille, ja se palautti asian uudelleen Auran seurakunnan valmisteluuun.

Lue lisää:

Auran kirkkoherra on nostattanut tunteita seurakunnassaan jo vuosia – Piispa: Keskeinen ongelma on epäluottamus