Parainen inventoi kulttuuriympäristöään

Työ liittyy kaupungin Keskustaseudun osayleiskaavatyöhön.

Parainen
Läheltä
Yle

Parainen toteuttaa keskusta-alueellaan kulttuuriympäristöselvityksen. Työ liittyy kaupungin Keskustaseudun osayleiskaavatyöhön.

Talven aikana täydennetään tietoja rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman osalta. Inventointityötä tehdään lähinnä valokuvaamalla.

Kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa.