Perheystävällisen tunnuksen on saanut vasta kahdeksan työpaikkaa – lyhennetyn työajan ansiosta kemiläisnainen voi nyt hoivata äitiään ja tytärtään

Joustavuus edellyttää luottamusta: "Ei lähdetä ensimmäisenä epäilemään, että siellä se pitää hauskaa tai että sitä ei vaan huvita. "

työelämä
käsi kädessä
Omien toiveiden sanoittaminen on tärkeää, muistuttavat pareja työssään tapaavat asiantuntijat. AOP

Kemiläisen Eija Pirjetän aikuinen tytär sairastui vakavasti viime kesänä. Lisäksi iäkäs äiti kaipaa aiempaa enemmän huomiota ainoalta lähiseudulla asuvaltaan lapselta. Pirjetän onneksi työnantaja halusi huomioida työntekijänsä tarpeet vaativassa elämäntilanteessa.

– Olen viime aikoina pystynyt tekemään lyhennettyä, kolmipäiväistä työviikkoa, kertoo Luotolan Nuorten toiminnanjohtajana työskentelevä Pirjetä.

Luotolan Nuoret on maanlaajuisestikin harvinainen työnantaja, sillä se on yksi kahdeksasta Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka (siirryt toiseen palveluun) -sertifikaatin saaneesta työpaikasta. Esimerkiksi Lapista ei löydy yhtään muuta työpaikkaa, joka täyttäisi Väestöliiton tunnuksen edellyttämät vaatimukset.

Väestöliitto on kymmenen vuoden ajan tehnyt aktiivisesti työtä, jotta työpaikoilla otettaisiin nykyistä joustavammin huomioon arkielämän tarpeet. Työpaikoista halutaan nykyistä perheystävällisempiä.

Työelämän ja arkielämän joustava yhteensovittaminen on myös työnantajille kilpailuvaltti uusia työntekijöitä hankittaessa. Perheystävällinen työkulttuuri vähentää stressiä ja tukee henkilöstön hyvinvointia.

"Perhe" on enemmän kuin ydinperhe

Väestöliiton mallissa perhe on käsitteenä laajempi kuin lainsäädännössä. Perheystävällisessä työpaikassa on mahdollista hoitaa paitsi pieniä lapsia, myös esimerkiksi sairaita vanhempia, puolisoa tai sisaruksia. Työntekijöillä on myös mahdollisuus etätyöhön ja joustaviin työaikoihin.

– Oma työni on liikkuvaa ja rikkonaista, etätyömahdollisuus on minulle mallin tärkein ja konkreettinen anti, kertoo järjestöagentti Matti Virtasalo, joka työskentelee Luotolan Nuorissa.

"Ollaan ihmisiä toisillemme"

Luotolan Nuorissa on huomattu olevan työilmapiirille tärkeää, että tieto kulkee työntekijöiden välillä. Vastuunkanto, avoimuus ja molemmin puolinen luottamus kulkevat käsi kädessä.

– Ei lähdetä ensimmäisenä epäilemään, että siellä se pitää hauskaa tai että sitä ei vaan huvita. Ennen kaikkea se, että ollaan ihmisiä toisillemme, sanoo Eija Pirjetä.

Perheystävällisellä työpaikalla lähtökohtana on, että erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon. Selkeät ja kaikkien tiedossa olevat pelisäännöt ovat toiminnan pohjana. Työnantajan edustajilta vaaditaan oikeudenmukaista, tasapuolista ja lainmukaista toimintaa. Työyhteisöissä tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.