Eteläsavolaiset maatalousyrittäjät kaipaavat tukea digiosaamiseen ja markkinointiin

Eniten koulutusta kaivataan tukiviidakossa selviämiseen.

Lyhyet
Emolehmiä Mattisten tilalla Kouvolassa Oravalan kylässä.
Sanni Harmanen / Yle

Kun maatalousyrittäjiltä kysyttiin millaiseen koulutukseen he kokevat tarvetta, suurin osa kaipasi neuvontaa maataloustuki- ja talousasioihin. Digiosaaminen ja markkinointikoulutus koettiin Etelä-Savossa tärkeämpänä kuin muualla maassa.

Lisäksi merkittävä osa eteläsavolaisista peltoviljelijöistä kaipasi johtamisen ja suunnittelun koulutusta.

Tiedot käyvät ilmi useiden maatalouden toimittajien tilaamasta kyselytutkimuksesta.