Adressi toivoo Varsinais-Suomen peltojen kipsikäsittelylle sijaa ministeriön rahanjaossa

Kipsikäsittely vähentäisi fosforin ja hiilen kulkeutumista pelloilta Saaristomereen.

Turku
kipsikasa nurmijärvi
Pellolla oleva kipsikasa odottaa levittämistä.Markku Rantala / Yle

Turku, Varsinais-Suomen liitto ja paikalliset korkeakoulut vetoavat ympäristöministeriöön peltojen kipsikäsittelyn puolesta. Hallitus on päättänyt käyttää 15 miljoonaa euroa vuodessa vesistönsuojelutoimenpiteisiin. Ympäristöministeriö julkistaa kuluvan vuoden aikana, miten varat on tarkoitus kohdentaa.

Ministeri Kimmo Tiilikaiselle osoitettu adressi ehdottaa, että ministeriö ryhtyisi toteuttamaan peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren fosforikertymän aiheuttaman rehevöitymisen ehkäisemiseksi. Saaristomeri kärsii Suomen merialueista eniten korkeista fosforipitoisuuksista.

Hallituksen kärkihankkeena toteutettu SAVE-projekti raportoi lokakuun lopussa peltojen kipsikäsittelystä ja sen mahdollisuuksista vähentää fosforin ja hiilen huuhtoumaa pelloilta mereen. Hanke suosittaa toimien aloittamista ensimmäiseksi Saaristomeren valuma-alueen pelloilla. Perusteluna on se, että paras vaste kipsikäsittelylle saadaan Saaristomeren sisäosien veden laadun paranemisen myötä.

Adressi luovutetaan ministerille lauantaina Turussa.