Pelastuslaitos uusii kalustoa, tilaukseen muun muassa kuusi ambulanssia ja hydrokopteri

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos aikoo hankkia ensi vuonna kuusi ambulanssia ja uusii muutakin kalustoa.

pelastustoimi
Tulipalo Outokummun keskustassa.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos uusii ambulanssejaan ensi vuonna. Maakunnallinen liikelaitos hankkii kuusi uutta ambulanssia, sammutusauton, johtoauton ja kelirikkokalustoa kuten hydrokopterin.

Yhteensä pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit ovat 1,3 miljoonaa euroa.

Kokeilu potilaan kotiin tuotavasta ensihoidosta laajenee Nurmekseen. Sen jälkeen toiminta kattaa jo käytännössä koko maakunnan, mutta ainoastaan Joensuun seudulla toteutus tapahtuu yhden ensihoitajan yksiköllä.

Pelastuslaitoksen talousarvion mukaan ensihoito maksaa noin 30 euroa jokaista pohjoiskarjalaista kohti vuodessa.

Kaikkiaan palveluiden pitäminen nykytasolla vaatii kuntarahoituksen korottamista kolmella prosentilla. Johtokunta esittää kuntarahoituksen korotusta Siun soten yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa, kun valtuusto käsittelee pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle 2019.

Myös lupa- ja viranomaismaksuja kuten yritysten palo- ja kemikaalitarkastusten hintaa aiotaan korottaa neljä prosenttia.

Budjetin loppusumma on liki 28 miljoonaa euroa. Pelastustoimen kustannukset asukasta kohti ovat 75 euroa vuodessa.

Pelastuslaitoksella on vakinaista henkilöstöä 275 ja sopimuspalokuntalaisia 450. Sopimushenkilöstön määrä pysyy liikelaitoksen tavoitteen mukaan ensi vuonna ennallaan, mutta seuraavina vuosina määrään aiotaan kasvattaa 500:aan.