Miksi poliisi ei katso valvontakameran kuljettajan kuvaa, kun se lähettää rikesakon? Mitä tapahtuu, jos vuodessa saa yli 90 huomautusta? Poliisi vastasi 20 sakkokysymykseen

Kysymyksiin vastasi Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

autoilijat
Peltipoliisi
Markku Pitkänen / Yle

Yle julkaisi eilen verkkosivuillaan jutun, jossa poliisille sai esittää kysymyksiä sakotuksesta.

Kysymyksiä tuli runsaasti. Tässä 20 valikoitua kysymystä ja niihin vastaukset.

Kysymyksiin vastasi Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Valvontakameran kuva

1. Miksi poliisi ei katso valvontakamerasta kuljettajan kuvaa, kun se lähettää rikesakon?

Näin toimitaan, koska lain mukaan ylinopeuden rikesakko lähetetään kuljettajaa selvittämättä rekisteriin merkitylle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

Poliisi ei siis katso kuljettajan kuvaa valvontakameran kuvasta. Sen sijaan poliisi katsoo kuvasta ylinopeutta ajaneen ajoneuvon rekisteritunnuksen ja vertaa kuvassa näkyvää autoa ajoneuvojärjestelmässä olevaan tietoon.

Kuljettajan kuvan poliisi katsoo ainoastaan silloin, kun ajoneuvolle on ilmoitettu useita omistajia tai haltijoita.

2. Minulla on kamera räpsähtänyt useasti, mutta en ole saanut huomautusta tai sakkoa. Onko kyse kameran virheestä vai pelottelusta?

Kuljettaja on näissä tapauksissa ajanut vain huomautusnopeutta eli hänellä on ollut ylinopeutta 3–6 km/tunnissa. Poliisi poistaa järjestelmästä osan näistä huomautustapauksista, jolloin niistä ei lähde kuljettajalle huomautuslappua.

Huomautukset

3. Kuinka monta huomautusta voi saada vuoden aikana, ennen kuin seuraavasta ylinopeudesta saa sakot?

Pääsääntö on se, että huomautuksia ei lasketa toistuviin liikennerikkomuksiin.

Mutta jos poliisi havaitsee, että samalle henkilölle on tullut useita kymmeniä huomautuksia vuoden aikana, poliisi voi käynnistää esitutkinnan liikennerikkomuksista. Tänä vuonna oli Itä-Suomessa tapaus, jossa henkilö oli saanut yli 90 huomautusta vuoden aikana. Tästä tapauksesta käynnistettiin esitutkinta.

Jos tämä tapaus etenee oikeuteen, siellä voidaan henkilölle tuomita ainoastaan rangaistus yhdestä liikennerikkomuksesta. Mutta kun tuomioistuin määrää ajokieltoa, se ottaa huomioon kaikki henkilön saamat huomautukset.

4. Mitä järkeä on lähettää vuosittain 280 000 pelkkää huomautusta? Tuohan on täydellistä verovarojen haaskaamista.

Huomautusten lähettämisellä pyritään vaikuttamaan kuljettajan ajokäyttäytymiseen, ja tällä tavalla lisäämään turvallisuutta liikenteessä.

Poliisilla on kolmiportainen järjestelmä. Kaikista pienimmistä rikkeistä kuljettajalle ei tule mitään yhteydenottoa. Seuraava taso on huomautus, ja sitten rikesakko. Rikesakot ovat suuruudeltaan 140–200 euroa.

Kun ylinopeutta ajetaan taajama-alueella, siitä rangaistaan kovemmin.

Alle 60 km/tunnissa olevalla rajoitusalueella ylinopeudesta voi saada 170 tai 200 euron suuruisen rikesakon.

Yli 60 km/tunnissa olevalla rajoitusalueella ylinopeudesta voi seurata 140 tai 200 euron suuruinen rikesakko.

5. Pitääkö huomautusta vastustaa, jos ei ole itse ajanut ajoneuvoa?

Ei tarvitse. Sitä ei edes voi vastustaa.

6. Kuinka paljon ylinopeutta voi ajaa, jotta selviää pelkällä huomautuksella?

Korkeintaan 6 km/tunnissa.

Rikesakko

7. Voiko rikesakon tai sakon antaa muulle kuin todelliselle kuljettajalle?

Automaattivalvonnan rikesakko lähetetään kuljettajaa selvittämättä rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Näissä tapauksissa sakko voi päätyä väärälle henkilölle. Kotiin lähetettyä rikesakkoa voi vastustaa, jos se on lähetetty väärälle henkilölle.

Tien päällä annettava rikesakko annetaan aina tiedoksi henkilökohtaisesti kuljettajalle.

8. Sain 3 ylinopeussakkoa viime vuonna, ja sain kuukauden ajokiellon. Olen sen kärsinyt. Jos saan vielä yhden ylinopeussakon kuluvan 2 vuoden aikana (eli olen saanut 2 vuodessa yhteensä 4 sakkoa), määrätäänkö minulle jälleen uusi ajokielto?

Kun kolme rikesakkoa on saatu ja niistä annettu ajokielto on kärsitty, niin "syntilista" nollaantuu. Eli poliisin laskuri lähtee jälleen uudellen nollasta liikkeelle.

9. Ajoin Saksassa ylinopeutta 80 km/h alueella, jossa sai ajaa 60 km/h. Sakkolappu, jossa oli kuva, oli kotona Suomessa jo saman viikon aikana. Miksi Suomessa sakkolapun saaminen kestää pidempään ja sakon suuruus on enemmän kuin Saksassa?

Eduskunta on päättänyt Suomessa sakon suuruudet.

Poliisi pyrkii palvelemaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaita. Joskus rikesakko tai huomautus voi lähteä jo samana päivänä, kun ylinopeus on ajettu. Joskus se saattaa lähteä 10 vuorokauden kuluttua tekohetkestä. Keskimäärin asiakas saa postia reilussa viikossa.

10. Onko totta, että kameravalvonnan rikemaksuja ei lähetetä niissä tapauksissa, joissa ylinopeutta on ajettu yrityksen omistamalla ja hallinnassa olevalla autolla?

Tämä ei ole totta.

Näissä tapauksissa poliisi lähettää yritykseen tiedustelukirjeen. Mikäli siihen ei saada vastausta, poliisi pyytää ajoneuvoista vastaavan henkilön tai toimitusjohtajan käymään luonaan. Jos poliisin lukuisiin yhteydenottoihin ei vastata, poliisi voi etsintäkuuluttaa ajoneuvoista vastaavan henkilön tai toimitusjohtajan.

11. Ovatko onnettomuudet vähentyneet, kun rikesakon ylinopeusrajaa alennettiin?

Varmasti silläkin on ollut merkityksensä. Mutta suurin kehitys on tullut ajouneuvokannan uudistumisella ja autojen turvajärjestelmillä. Myös tienpitäjät ovat tehneet paljon työtä liikenneturvallisuuden eteen. Kaupungeissa on esimerkiksi laskettu nopeusrajoituksia ja rakennettu kiertoliittymiä.

Yksi iso syy onnettomuuksien vähenemiselle on se, että yleinen turvallisuushakuinen asenne on parantunut.

Ylinopeuksia on kuitenkin saatu vähenemään merkittävästi viime vuosina.

Maaliskuussa 2015 valvontakameroiden ohi ajaneesta 1 000 ajoneuvosta noin 170 ajoi ylinopeutta niin, että kamera räpsähti. Tämän vuoden maaliskuussa kamera räpsähti 55 ajoneuvolla 1 000 ajoneuvoa kohti. Tämä on erittäin hyvä suunta.

12. Voiko ajoneuvon haltija itse päästä näkemään valvontakameran ottaman kuvan ja tunnistamaan ajajan?

Henkilö voi mennä katsomaan kuvaa poliisiaseman palvelupisteeseen.

Auton omistaja tai haltija voi myös tilata kuvan puhelimella omaan sähköpostiin. Tällöin soittajalla täytyy olla sakkolappu kädessä, koska poliisi kysyy siitä yksilöityjä tietoja varmistaakseen henkilöllisyyden. Sen jälkeen poliisi voi lähettää kuvan salattuna sähköpostina.

Jos sakkoa ei vastusta, mutta kuvan haluaa muistoksi, poliisi voi lähettää sen noin 3 kuukauden kuluttua sakkojen antamisesta.

13. Voiko partioautosta mitatuista ja kuvatuista tilanteista saada sakon postitse?

Tämä on periaatteessa mahdollista, mutta poliisilla ei ole tällä hetkellä partioautoissa käytössä kalustoa, jolla kuljettajasta saataisiin riittävän hyvä kuva.

14. Voiko ylinopetta ajanut vaatia rikesakon sijasta päiväsakon (tuloihin perustuvan sakon)?

Käytännössä voi vaatia, mutta poliisi ei suostu vaatimukseen.

Päiväsakko ei voi olla ylinopeustapauksissa koskaan pienempi kuin 200 euroa. Käytännössä tämä hoituu niin, että jos päiväsakko on jollain henkilöllä rikesakkoa alhaisempi, poliisi tekee päiväsakon korotuksen, jolloin sakon loppusumma on vähintään 200 euroa.

15. Miksi viranomainen ei osaa lähettää ylinopeudesta virhemaksuja ulkomaille, kuten esimerkiksi virolaiset ja saksalaiset tekevät?

Sakotusta koskeva laki muuttuu 1.6.2020. Tällöin nykyiset rikesakot muuttuvat liikennevirhemaksuiksi, ja sen jälkeen niitä voidaan lähettää ulkomaille. Poliisi saa eurooppalaisesta rekisteristä ajoneuvon rekisterin perusteella auton omistajan tai haltijan yhteystiedot, ja poliisi voi lähettää postia ko. henkilölle.

16. Milloin alinopeudesta voi saada sakot?

Laissa ei ole määritelty alinopeutta.

Sakot voi saada silloin, kun kyseessä on liikennettä vaarantava ajo. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, että 120 kilometrin rajoitusalueella ajetaan 60 kilometrin tuntivauhtia. Näissä tilanteissa käytetään kuitenkin aina harkintaa. Esimerkiksi sankka lumisade vaikuttaa luonnollisesti turvalliseen ajovauhtiin.

Mutu-tuntumalla sanoisin, että poliisi antaa vuosittain kymmenkunta sakkoa liian alhaisesta ajonopeudesta.

17. Miksi kameroita ei ole asennettu todellisiin vaaranpaikkoihin, joissa näkyvyys on pitkän kaarteen tai nyppylän takia rajoittunut? Kuutostie on paikoin hyvin vaarallinen. Päättelen, että Pastersteinin tarkoitus ei ole oikeasti parantaa liikenneturvallisuutta, vaan rahastaa kasikympin alueella epähuomiossa tapahtuneista mitättömistä ylityksistä.

18. Poliisi perustelee usein valvontakameroita turvallisuudella, mutta ne sijoitetaan usein paikkoihin, joissa ylinopeutta voi ajaa "vahingossa". Eikö poliisi pelkää, että tällainen muunnellun totuuden kertominen heikentää poliisin luottamusta?

Poliisi ei päätä nopeusvalvontatolppien paikkoja.

Kunnat ja kaupungit päättävät, mihin niitä rakennetaan. He konsultoivat poliisia, kun tekevät päätöksiä. Tolppien paikat valitaan liikenneturvallisuusnäkökulmasta ja onnettomuustietojen perusteella.

Poliisin tiedottamisen tulee olla luotettavaa ja läpinäkyvää, ja siihen pyritään kaikessa tiedottamisessa. Poliisilla ei ole mitään tarvetta muunnellun totuuden kertomiselle. On harmillista, jos osa kuljettajista kokee tämän valvonnan kiusaamiseksi tai rahastamiseksi.

Poliisin tarkoitus on valvoa liikennesääntöjen noudattamista, parantaa liikenneturvallisuutta ja pyrkiä ennaltaestämään onnettomuuksia.

19. Uusissa kameratolpissa mittausmatka kamerasta autoon kasvaa, ja kameratolppa voi valvoa useita autoja samaan aikaan. Voinko saada sakot, jos joku "kaahari" ajaa samanlaisella autolla kuin minä?

Et voi. Valvontakuvasta näkee, mille kaistalle nopeus on mitattu. Jos mittauspisteelle tulee täysin samanaikaisesti useita autoja, valvontajärjestelmä hylkää automaattisesti nämä tapaukset.

20. Voinko itse saada nähtäväksi valvontakameran kuvaaman videon?

Poliisi ei ota videokuvaa.

Valvotakameran ottama kuva kuljettajasta on esitutkinnassa olevaa materiaalia eli salaista niin kauan kuin asian käsittely on kesken. Jos henkilö ei vastusta sakkoa, kuva voidaan lähettää hänelle 3 kuukauden tapahtumapäivästä.

Juttua täydennetty 27.11. kello 10.00: 2. vastaukseen lisätty tieto, että poliisi poistaa järjestelmästä osan huomautustapauksista, jolloin niistä ei lähde kuljettajalle huomautuslappua.

Lue myös:

Päivi Happonen: Voisitteko te poliisit vilkaista sitä valvontakameran kuvaa, ennen kuin lähetätte rikesakon?

Varoitus kaasujalat! Poliisi aikoo kirjoittaa yli 60 000 ylinopeussakkoa enemmän kuin viime vuonna

Näille automerkeille peltipoliisi välähtää useimmin: BMW, Audi ja Mercedes-Benz kärjessä