Kotkan kouluraportti julki: Uudet tilat Karhulan koululaisille ja päiväkotilapsille

Seuraavaksi kouluraportista kerätään lausuntoja ja kommentteja. Päätöksiä koulujen tulevaisuudesta tehdään ensi keväänä.

koulut
Oppilaat ruokailevat Korkeakosken koulun väistötiloissa Kotkassa.
Oppilaat ruokailevat Korkeakosken koulun väistötiloissa Kotkassa.Juulia Tillaeus / Yle

Kotkan uusi kouluverkkoselvitys on valmistunut.

Siinä Karhulaan esitetään rakennettavaksi uudet tilat alueen peruskouluja ja päiväkotia varten.

Uusiin tiloihin pääsisivät Hakalan ja Rauhalan alakoulut, Helilän ja Karhulan yläasteet sekä mahdollisesti Karhulan lukio. Koulut kärsivät sisäilmaongelmista, ja suuri osa oppilaista käy koulua väistötiloissa.

Yksi suuri päiväkoti korvaisi Alahovin, Helilän, Metsäkulman, Raitin, Rauhalan ja Käpylän päiväkodit sekä ehkä myös Malmingin päiväkodin.

Vastavalmistunut kouluverkkoselvitys on esitelty kaupunginhallitukselle ja hyvinvointilautakunnalle tiistaina.

Kotka joutuu pohtimaan, kuinka monta koulua ja päiväkotia se tarvitsee tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenevät ja iso osa kouluista on huonokuntoisia.

Tällä hetkellä Kotkassa on 17 peruskoulua. Koulu-uudistuksen jälkeen kouluja olisi nykyistä vähemmän.

Kolme vaihtoehtoa

Uusia kouluinvestointeja tarkastellaan selvityksessä kolmen vaihtoehdon kautta.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että suuri, 6-ryhmäinen päiväkoti, 760 oppilaan peruskoulu ja Karhulan lukio sijoitetaan kaikki samaan uudisrakennukseen. Lisäksi rakennetaan uusi Pihkoon alakoulu nykyisen huonokuntoisen koulun paikalle.

Suuntaa-antava hintalappu Karhulan koulukeskukselle olisi 29,2 miljoonaa euroa. Pihkoon koulun on arvioitu maksavan 6,7 miljoonaa euroa.

Toinen vaihtoehto on, että Karhulan koulukeskus toteutetaan, kuten edellä on esitetty, mutta Pihkoon koulua ei toteuteta ollenkaan. Koulun toiminta siirrettäisiin siinä tapauksessa muihin kouluihin.

Kolmas vaihtoehto on, että Karhulan alueen isolle päiväkodille, alakoululle ja yläkoululle rakennettaisiin erilliset rakennukset.

Erillisen alakoulun on arvioitu maksavan 7,8 miljoonaa euroa, yläkoulun 13,4 miljoonaa euroa ja päiväkodin 3,6 miljoonaa euroa.

Lukiolle ei rakennettaisi uusia tiloja. Se voisi jatkaa esimerkiksi Helilän koulun tämän hetkisissä väistötiloissa. Esillä on ollut myös ajatus siitä, että Karhulan lukio voisi siirtyä Hovinsaaren koulun kiinteistöön, jos Hovinsaaren koulu lakkautetaan.

Kouluja ja päiväkoteja koskevia muutoksia esitetään tehtäväksi vuoteen 2024 mennessä.

Myös muihin kouluihin muutoksia

Kouluverkkoselvityksessä listataan myös muita kouluja koskevia muutoksia.

Metsolan koulu lakkautettaisiin ensi vuonna. Alakoululaiset siirtyisivät Langinkoskelle rakennettavaan uuteen kouluun vuoden 2020 alusta. Langinkoskesta muodostuisi täten yhtenäiskoulu.

Langinkosken koulu jatkaa vielä ensi vuoden nykyisissä väistötiloissaan, kunnes rakenteilla oleva uusi koulu valmistuu. Niin ikään rakenteilla olevan uuden Korkeakosken alakoulun oppilaat ovat väistötiloissa ensi kesään asti. Uuteen kouluun päästään ensi syksynä.

Hovinsaaren koulua esitetään yhdistettäväksi Kotkansaaren kouluun.

Aittakorven alakoulu, Karhuvuoren yläkoulu, Mussalon alakoulu, Ruonalan alakoulu ja Tavastilan alakoulu jatkaisivat ennallaan. Myös Kyminkartanon koulu jatkaa, mutta siellä aloitetaan vaiheittain myös 6-luokan opetus.

Karhulan lukio jatkaisi toimintaansa vielä noin kymmenen vuotta. Selvityksessä esitetään, että kun opiskelijamäärät alkavat 2020-luvun loppupuolella laskea, Kotkan lukiot yhdistetään. Karhulan lukio yhdistettäisiin Kotkan lyseon lukioon vuonna 2030.

Otsolan koulu lakkautettaisiin vuonna 2030. Karhulan lukiota varten mahdollisesti rakennetut uudet tilat ottettaisiin tuolloin perusopetuksen käyttöön.

Isompia päiväkoteja

Päiväkoteja esitetään keskitettäväksi suurempiin yksiköihin siten, että 2–3 päiväkotiryhmän yksiköistä luovutaan. Alueellinen kattavuus halutaan kuitenkin ottaa huomioon.

Kuten edellä jo mainittiin, Karhulaan rakennettaisiin yksi suuri päiväkoti, joka olisi 6-ryhmäinen. Se korvaisi Alahovin, Helilän, Metsäkulman, Raitin, Rauhalan ja Käpylän päiväkodit sekä mahdollisesti Malmingin päiväkodin.

Hovinpuiston päiväkoti täydentäisi Karhulan varhaiskasvatuspalveluja.

Hovinsaaren, Katariinan, Korkeakosken, Lankilan, Meripirtin, Metsolan ja Pihkoon päiväkodit jatkaisivat toistaiseksi ennallaan.

Lapsimäärän vähetessä Velhon päiväkoti sulautettaisiin Utumetsän päiväkotiin. Lisäksi Lankilan ja Metsolan päiväkodeista luopumista tarkasteltaisiin siinä vaiheessa, kun ne ovat muuttumassa 2-ryhmäisiksi.

Myös Sateenkaaren ja Kanervan päiväkotien sijoittamista yhteen rakennukseen harkitaan, jos lapsimäärä pienenee.

Samoin Otsonkallion päiväkodista luopuminen kaupungin toimintana tulee tarkasteltavaksi, jos Otsolan ja Tavastilan alueen lapsimäärät tulevalla vuosikymmenellä olennaisesti laskevat tai jos päiväkotirakennus tarvitsisi suurehkoja investointeja.

Kotkassa on tällä hetkellä 21 päiväkotia ja niissä 70 päiväkotiryhmää.

Selvitystyö paisui

Kouluverkkoselvitystä on tehty Kotkassa pitkään.

Kotka ryhtyi viime syksynä etsimään ratkaisua Karhulan alueen koulujen vakaviin sisäilmaongelmiin, joista kärsivät Hakalan, Helilän, Karhulan ja Rauhalan koulut sekä Karhulan lukio. Mukana selvityksessä oli myös Pihkoon koulu. Alkuvuodesta kaupunki tilasi lisäksi varhaiskasvatusselvityksen.

Selvitystyön edetessä kaupunki päätti, että varhaisopetusta ja perusopetusta pitäisi käsitellä yhtenä, isona kokonaisuutena. Tämän pohjalta syntyi nyt valmistunut päiväkotien ja koulujen palveluverkon selvitys.

Tuoreimman selvityksen on tehnyt FCG Konsultointi Oy. Kaupunki on seurannut ja ohjannut selvityksen tekemistä sekä tarjonnut tarvittavia tietoja sitä varten. Selvityksessä on käyty läpi koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunto, oppilasmäärien kehitys, koulujen yhdistämiset sekä lukiokoulutuksen järjestäminen.

Tuore raportti lähetetään laajalle lausunto- ja kommenttikierrokselle. Esimerkiksi kuntalaiset pääsevät kommentoimaan koulujen tilannetta nettikyselyllä.

Esitys toteutettavasta palveluverkosta tuodaan lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ensi keväänä.