Kutupuuhat onnistuivat tänä syksynä Longinojassa aiempia vuosia paremmin

Suuri osa kutevista kaloista oli purossa syntyneitä luonnontaimenia eikä istutettuja kaloja

Lyhyet
Läheltä
Yle

Taimenten kutu onnistui tänä syksynä Helsingin Longinojassa paremmin kuin koskaan aiemmin.

Merikalat tekivät pitkin Longinojaa 35 kutupesää. Se on puroaktiivien mukaan ennätysmäärä.

Muutos aiempiin vuosiin oli myös se, että suuri osa kutijoista oli puron soraikoissa syntyneitä luonnontaimenia, eikä istukkaita, kuten vielä kaksi vuotta sitten, jolloin noin puolet oli istukkaita.

Syy luonnontaimenien lisääntyneeseen kutemiseen Longinojassa on puroaktiivien mukaan erityisesti vapaaehtoisten pitkäjänteinen työ suotuisien kutopaikkojen ylläpitämisessä.