Morsiussaaren tonttien hinnoittelu jakaa myös kiinteistönvälittäjät: osa myisi 40 euron neliöhintaan, toinen ottaisi 100 euroa

Kokkola on kaavaillut kiistellyn alueen tonttihinnaksi 65 euroa neliöltä. Ylen kyselyyn vastanneet LKV-kiinteistönvälittäjät antoivat kaupungille vinkkejä tonttien hinnoitteluun.

Morsiussaaren tonttien hinnoittelu on ollut poliitikoille harvinaisen kinkkinen ja kiistelty kysymys Kokkolassa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kokkolan kaupunginhallituksessa tuntuu olevan miltei yhtä monta näkemystä Morsiussaaren tonttien hinnoittelusta ja luovutusehdoista kuin on jäsentäkin. Asia jakaa myös kaupungissa toimivat kiinteistönvälittäjät.

Yle Kokkola lähetti kaikille kaupungissa toimiville 25 LKV-pätevyyden omaaville kiinteistönvälittäjille kyselyn Morsiussaaren sopivasta hintatasosta. Kyselyyn tuli 12 vastausta. Välittäjät vastasivat kyselyyn nimettömänä

Kuusi kiinteistönvälittäjää piti kaupungin kaavailemaa 65 euron neliöhintaa korkeanaja neljä piti sitä halpana. Kahden mielestä hinta oli kohdillaan.

Vastausten suuri hajonta yllätti.Välittäjien hinta-arviot liikkuivat 40 euron ja 100 euron välillä. Kaupunginhallituksessa tehtiin maanantaina esityksiä 45 ja 70 euron neliöhinnoista, mutta ne eivät saaneet kannatusta.

Voimassa olevan esityksen mukaan tontit maksaisivat 65 euroa neliöltä 1 200 neliömetrin tonttiin saakka, sen ylimenevältä osalta lisäalueen hinta olisi 2 euroa neliöltä. Hintaan vaikuttavat myös esimerkiksi tontin ilmansuunta ja vesistönäkymä.

Halpana pitävät korostavat alueen ainutlaatuisuutta

Poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen kohde, jollaista ei tule muualla vastaan. Hyvää rantatonttia ei saa vapailta markkinoilta alle 100 000 euron.

Näin vastasi välittäjä, joka piti sopivana 100 euron neliöhintaa.

Samoilla linjoilla oli myös 90 euron neliöhintaa sopivana pitänyt:

Alue on merenrannalla ja arvostus on aivan toinen kuin kuivan maan tonteilla. Hintaa ei voi mitenkään verrata Halkokarin tai Kuusimäen uusiin alueisiin. Suuremmissa tontteissa neliöhintaa voi kohtuullistaa ja riippuu tietysti mihin päin ranta on. Länsiranta on kalliimpaa. Kokonaisuus ratkaisee.

Alueella ei ole pitkään aikaan myyty merenrantatontteja alle 100 000 euron ja näiden tonttien rakennusoikeus on ollut noin 80m2+30m2. Morsiussaaressa rakennusoikeus on moninkertainen ja kaavoitukseen on käytetty kunnan rahaa. Tämä tilanne on ollut tiedossa jo vuodesta 2006. Hankalin tilanne on heillä, jotka ovat ostaneet kiinteistön hiljattain, ja heille on myyty sellaista mitä myyjä ei ole omistanut eli tontti. Olen seurannut myytäviä kohteita ja väitän että näin on käynyt. Nyt he joutuvat ostamaan tontin "toiseen kertaan".

Näin kirjoittaa välittäjä, jonka mukaa sopiva hinta olisi 70–75 euroa/m2 ja vesijättömaan osalta 5 euroa/m2.

Kalliina pitävien mukaan hinta ei vastaa markkinatilannetta

Moni välittäjä piti 40 euron neliöhintaa sopivana Morsiussaaren tonteille.

Uudisrakentaminen on hidastunut. Vuosina 2017-2018 on myyty n. 25 m2 hintaan vapaa-ajan merenrantatontteja ilman infraa. Niiden, jotka ovat kuivalla maalla on oltava huomattavasti halvempia, n. puolet. Lisäksi väestönkasvu on hidastunut Kokkolassa eikä kaupungin muidenkaan tonttien hintoja olisi saatu korottaa niin paljon kuin on tapahtunut. Naapurikunnassa Krunupyyssä myydään 4€ neliö valmiilla infralla kuivalla maalla omakotitalotonttia.

Epätodennäköistä on, että saarelaiset alkaisivat ostamaan tontteja esitetyllä hinnalla. Kaavaa suunniteltaessa ei ollut puhetta siitä, että vuokra-aika onkin vain 5 vuotta. Saarelaisten kanssa käydyissä keskusteluissa on useasti tullut esille se, että kaupunki ei ole kertonut totuutta siitä että vuokra-aika on 5 vuotta. Jos näin olisi tehty, se olisi merkinnyt koko hankkeen hylkäämistä. Näyttää siltä, että Kaupunki on tiennyt tämän ja sen vuoksi vaiennut asiasta. Sellaisia kaikuja kuuluu, että kaupunki on hinnoitellut tontit jo kauan sitten, sekä vuokra-ajan viiteen vuoteen. Tästä ei vaan kerrottu mitään saarelaisille. Tiedä sitten mikä on totta. Lisäksi messualue on rakennettu kaupungin rahalla ja saarelaiset omalla rahalla. Pitäisin tuon 40 euroa sopivana ja vuokraamista entisillä ehdoilla saarelaisia kunnioittavana ennen kuin ajamista pois saarelta.

Tämän hetken markkinahintaan perustuen hinta on kallis.

Huomioiden osan tonttien tarvitsemista maa - ja rantatöistä sopiva hinta olisi 55€/ m2

Asukkaille löytyy ymmärrystä ja kaupungille neuvoja

Esityksen mukaan huvilakäytössä oleville tonteille tulisi viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana vuokralaisten tulisi lunastaa tontit itselleen. Hinnan lisäksi kaupungin luottamusmiehet ovat kiistelleet muun muassa siirtymäajan pituudesta ja ylipäätänsä siitä, voisivatko mökkiläiset jäädä kokonaan vuoralaisiksi.

Huutokauppa ja nykyisille asukkaille etuosto-oikeus.

Ongelmalliseksi asian tekee tilanne jossa ostaja on, se on lähes pakkotilanne.

Tontit ovat sijaintinsa puolesta Kokkolan parhailla paikoilla. Kaupungin tulisi huolehtia alueen infra kuntoon ja sen jälkeen myydä tontit niiden oikealla markkina-arvohinnalla. Alueen ollessa infran puolesta kunnossa, tonttien hinnat ovat nykyistä arviota arvokkaammat. Tämänhetkiset keskustelut siitä, että esimerkiksi kahden metrin levyinen vesijättömaakaistale tekisti tontista ns. sisämaan (ei rantatontti) tontin ovat myös melko huvittavia.

Näin vastaa kiinteistönvälittäjä, joka pitää kaupungin hintapyyntöä halpana.

Esitetty hinnoittelu on lähtökohtaisesti epäoikeudenmukainen pienempien tonttien omistajille. 1000m2 ostaja maksaisi tontistaan 65000 eur, 2000m2 ostaja 79600 eur ja 3000m2 ostaja 81600 eur. Hintaero 1000 ja 3000 m2 tonttien välillä olisi siis 16600 eur, Morsiussaaresta löytyy esimerkin mukaisia tontteja.

Mielestäni rannallisten tonttien neliöhinta ei voi olla samansuuruisen jokaisella rantatontilla, hintaan pitäisi vaikuttaa tontin sijainti saarella. 65 euroa/m2 on korkea jos tontin omistajat joutuvat omalla kustannuksellaan kunnostamaan tontin rakennuskelpoiseksi. Tonttien hinnoittelussa mielestäni ei voi verrata normaaleja toteutuneita tonttikauppoja jotka on tehty ns. vapaalla kaupalla ja hinta on määräytynyt kysynnästä ja tarjonnasta.

Rannan ruoppauskulut tulee myös tonttilaisille maksettavaksi..

Näin muistuttaa vastaaja, jonka mukaan 50 euroa olisi sopiva neliöhinta.

Kokkolan kaupunginvaltuusto päättää tonttien hinnoista ja tonttien luovutusperiaatteista 10. joulukuuta.