Hyppää sisältöön

Suomalaisten eläkefirmojen tuotot jäävät jälkeen muiden maiden tasosta – Ruotsissa ja Tanskassa eläkerahat poikivat paremmin

Suomalaisten eläkerahat poikivat viime vuonna hyvin, mutta jo viiden vuoden tarkastelujaksolla suomalaisfirmojen tuotot jäävät pienemmiksi kuin ulkomaisten yhtiöiden sijoitukset.

Esperi Caren Muuramessa sijaitsevassa hoivakodissa laiminlyötiin pitkään vanhusten ulkoilutusta ja viriketoimintaa. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: Ismo Pekkarinen

Suomessa väki vanhenee, ja eläkemenot kasvavat kohisten. Siksi ei ole samantekevää, miten eläkeyhtiöt onnistuvat sijoitustoiminnassaan.

Eläketurvakeskus, ETK (siirryt toiseen palveluun) on tehnyt nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisen sijoitustuottovertailun. Mukana vertailussa oli 23 työeläkesijoittajaa.

Suomesta mukana olivat kaikki suurimmat eläkefirmat. Niitä verrattiin Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toimiviin yhtiöihin. Suomi ei pärjää pitkän aikavälin tarkastelussa yhtä hyvin kuin ulkomaiset toimijat.

Tanskalainen paras

Reaalituottoja vertailtiin yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla vuosina 2008–2017. Tanskalaisen ATP:n sijoitusstrategia osoittautui parhaaksi kymmenen vuoden jaksolla.

Eläketurvakeskuksen mukaan eläkevarojen sijoittamista koskevaa kansainvälistä vertailua ei ole Suomessa aiemmin tehty. Kansainväliset vertailut ovat ETK:n mukaan yleistasoisia, eivätkä välttämättä huomioi eri maiden työeläkejärjestelmien erityispiirteitä.

Työeläkesijoittajat jaetaan kahteen ryhmään. Toiseen kuuluvat vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat yhtiöt. Toiseen taas sääntelyn piiriin kuuluvat.

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitusbisnestä ohjaa vakavaraisuuslainsäädäntö. Se sanelee sallitun riskitason, ja reunaehdot tuotoille.

Kymmenen vuoden ajanjaksolla vain työeläkeyhtiö Elo ylsi yli kolmen prosentin tuottoon. Samaan aikaan esimerkiksi ruotsalaiset AMF Pension ja Alecta saivat sijoituksilleen 5,5 prosentin reaalituoton.

Korot kannattivat

Koko vertailun suurimmat tuotot eli 8,4 prosentin tuotot kymmenen vuoden ajanjaksolla keräsi siis tanskalainen ATP. Eläketurvakeskuksen mukaan se eroaa muista korkosijoituksia painottavalla kohdentamisella.

– Salkku toimi erityisen hyvin vuoden 2008 finanssikriisissä. ATP ei sukeltanut krisiissä toisin kuin muut yhtiöt, joilla on suurempi osakepaino. Toisaalta viime vuonna ATP:llä olli vertailujoukon matalin tuotto, Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Vidlund kertoo.

Eläketurvakeskuksen tavoitteena on lisätä, täydentää ja tarkentaa eri maiden vertailutietoja erityisesti Suomen työeläkejärjestelmän ja sijoitustoiminnan näkökulmasta.