THL:n raportti: Turvakotien asiakasmäärät lisääntyivät viime vuonna liki neljänneksellä

Viimeisen vuoden aikana yhteensä 130  000 ihmistä on kokenut parisuhteessa väkivaltaa, selviää THL:n tutkimuksesta.

perheväkivalta
Nainen menee sisään Oulun turva- ja ensikodin ovesta.
Yle

Lähisuhdeväkivaltatilanteissa auttavaan Nollalinjaan soitettiin viime vuoden aikana lähes 8 000 kertaa. Keskimäärin puhelin soi siis noin 22 kertaa päivässä.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista.

Puhelujen perusteella väkivalta kohdistui useimmiten naiseen ja väkivaltaa käytti mies. Mies oli uhrina noin 15 prosentissa tapauksista.

Tekijä oli useimmiten nykyinen tai entinen puoliso tai seurustelukumppani. Alle viidesosassa tekijä oli muu sukulainen. Joissain tapauksissa tekijöinä oli puoliso ja muu sukulainen yhdessä.

Nainen oli tekijänä vajaassa 15 prosentissa tapauksia ja mies noin 77 prosentissa. Lopuissa soitoista tekijöinä olivat nainen ja mies.

Henkinen väkivalta yleisintä – joka toinen soittaja fyysisen väkivallan uhri

Lähes kaikki soittajat kertoivat, että väkivalta toistui. Vain reilut seitsemän prosenttia kertoi väkivaltaa tapahtuneen ensimmäisen kerran.

Henkinen väkivalta oli puheluiden perusteella yleisin lähisuhdeväkivallan muoto. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi alistaminen, nimittely, kontrollointi ja eristäminen.

Fyysisestä väkivallasta kerrottiin lähes joka toisessa puhelussa. Väkivallan uhasta kertoi joka viides ja taloudellisesta tai seksuaalisesta väkivallasta joka kymmenes.

Nollalinja aloitti toimintansa toissa vuoden joulukuussa. Se on valtakunnallinen ja maksuton ja päivystää kellon ympäri joka päivä.

Linjalle voivat soittaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet, uhrien läheiset ja alan ammattilaiset.

Turvakotien asiakasmäärät kasvussa – liki puolet asiakkaista lapsia

Turvakotien asiakasmäärät lisääntyivät viime vuonna liki neljänneksellä, raportista käy ilmi. Viime vuonna asiakkaita oli yli 4 300, joista liki 2 300 oli aikuisia ja reilut 2 000 lapsia. Aikuisista asiakkaista 94 prosenttia oli naisia.

– Turvakotipalvelujen lisääntynyt paikkojen määrä sekä maksuttomuus asiakkaille näkyvät kasvaneessa asiakasmäärässä, sanoo tiedotteessa erikoistutkija Johanna Hietamäki.

Parisuhdeväkivaltaa on vuoden aikana kokenut 130 000 ihmistä

Viimeisen vuoden aikana yhteensä 130 000 ihmistä oli THL:n mukaan kokenut parisuhteessa väkivaltaa. Tiedot ovat peräisin rikosuhritutkimuksesta.

Uhkailua ja väkivaltaa parisuhteessa oli kokenut miehistä 2,5 prosenttia ja naisista liki 5 prosenttia.

Lähisuhdeväkivalta ei läheskään aina päädy poliisin tietoon. Vuonna 2012 toteutetun tutkimuksen mukaan yli 15-vuotiaana koettu vakavin parisuhdeväkivaltatilanne päätyi poliisin tietoon vain kymmenesosassa tapauksia.