Lapin keskussairaalan laajennukselle vihreää valoa valtiolta – raha-asiainvalintokunta puoltaa hanketta

Sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikko allekirjoittaa päätöksen poikkeusluvasta ehkä jo tänään

Lapin keskussairaalan valoisa laajennusosa edustaa uutta sairaala-arkkitehtuuria. Havainnekuva suunnitelmasta. Kuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Raha-asiainvaliokunta on torstaina puoltanut poikkeusluvan hyväksymistä Lapin keskussairaan laajentamiselle Rovaniemellä.

Valiokunnan päätös tarkoittaa sitä, että Rovaniemellä päästään todennäköisesti aloittamaan sairaalan laajennustyö. Jo ennen poikkeuslupaa Lapin sairaanhoitopiiri oli päättänyt aloittaa laajennuksen valmistelun ensi vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikon on vielä allekirjoitettava poikkeuslupa laajennushankkeelle. Todennäköisesti ministeri tekee sen heti torstaina tai lähipäivinä.

Laajennuksen rakennustyöt ovat ajoittumassa vuosille 2020-2023. Laajennuksen kokonaishinta on noin 138 miljoonaa euroa.

Lapin sairaanhoitopiirille raha-asiainvaliokunnan puoltolausunto on kauan odotettu päätös. Laajennusta on suunniteltu vuosia, ja epävarmuutta sen toteutumiseen on tuonut sekä kesken oleva sote-uudistus että Oulun yliopistollisen sairaalan oma laajennushanke.

Keskussairaalan laajentaminen Rovaniemellä ei ilahduta kaikkia lappilaisia. Osassa kuntia pelätään palveluiden keskittymistä Rovaniemelle ja on toivottu, että laajennuksesta ei päätetä, ennen kuin Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden työnjaosta on sovittu ja palveluiden järjestämisvastuu siirretty maakunnalle.

Leikkaussaleja, sydänpaja ja päivystys laajennukseen

Lapin keskussairaalan laajennusosan uudisrakennukseen sijoittuvat muun muassa päivystyspoliklinikka, leikkaussalit, sydänpaja ja sairaala-apteekki. Lisäksi aikuispsykiatria saa oman uudisrakennuksen. Psykiatrian osastohoito on siirtymässä Muurolasta keskussairaalan yhteyteen.

Lapin keskussairaalalla ei tällä hetkellä ole erillistä päivystysosastoa, vaikka toiminta on ympärivuorokautista. Päivystyspoliklinikan tilat ovat ahtaat. Myös leikkaussalit kaipaavat vähintään peruskorjausta.

Keskussairaalan puutteelliset apteekkitilat on huomattu valvovassa viranomaisessa Fimeassa, ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vaarana on jopa apteekin sulkeminen. Ministeriöllä on lukuisia muitakin perusteluita sairaalan laajennukselle, joista Lapin erityispiirteinä mainitaan myös vanheneva väestö ja kasvavat matkailijamäärät.

Yhtymävaltuusto hyväksyi laajennuksen pienin muutoksin

Myös samana torstaipäivänä kokoontunut Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti, että laajennus rakennetaan päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Muutosta aiempaan suunnitelmaan tuli pysäköinnin ja helikopterikentän osalta.

Valtuusto päätti, että pysäköintiä varten rakennetaan pysäköintitalo ilman kellaria ja helikopterikenttä sijoitetaan pysäköintitalon yhteyteen, eikä sairaalan katolle. Kattokentästä arvioitiin aiheutuvan sairaalalle muun muassa melua ja ilmanvaihto-ongelmia.

Raha-asiainvaliokunnan puoltamassa laajennusesityksessä sairaalarakentamista summasta on 118 miljoonaa, loput kustannukset tulevat pysäköintihallista, sanoo erityisasiantuntija Kirsi Kaikko sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Korjattu 29.11. kello 17.02 Poistettu viimeisestä lauseesta pesula, jonka rakentamisesta on päätetty tässä vaiheessa luopua.

Korjattu 29.11. kello 17.15 laajennuksen kokonaishintaa yhtymävaltuuston päätöksestä saadulla uudella tiedolla 130 miljoonasta eurosta 138 miljoonaan euroon.