Hyppää sisältöön

Aktiivimallin kantelusuma saatiin viimein purettua – ei aihetta toimenpiteisiin

Työttömyysturvan aktiivimallista tehdyt lukuisat kantelut ylimmille laillisuusvalvojille eivät ole johtamassa toimenpiteisiin.

Aktiivimallia vastustettiin helmikuussa mielenosoituksessa Senaatintorilla. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Vuoden alussa voimaan astunut kiistanalainen aktiivimalli näkyi kantelusumana sekä oikeuskanslerinvirastossa että eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Oikeuskanslerinvirastoon aktiivimalliin liittyviä kanteluita tuli noin parikymmentä kappaletta. Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluita tuli yli kolmekymmentä.

Aktiivimallissa työttömän on osoitettava aktiivisuutensa esimerkiksi töitä tekemällä tai työllisyyspalveluihin osallistumalla. Jos aktiivisuusehto ei täyty, leikataan työttömältä korvauksia.

Kanteluissa lakia arvosteltiin muun muassa perustuslain vastaiseksi, aktiivimallin velvoitteita pidettiin epäselvinä, ja viranomaisten ei arvioitu osaavan neuvoa työttömiä, koska heillä ei ollut ohjeita lain soveltamisesta. Kanteluissa vaadittiin esimerkiksi lain toimeenpanon keskeyttämistä.

Kantelukirjoituksista yksikään ei ole johtanut toimenpiteisiin. Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa todetaan, että kanteluiden perusteella ei ole syytä epäillä lain tai virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä.

Oikeuskanslerin ratkaisuissa huomautetaan, että oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa määrätä viranomaisia keskeyttämään eduskunnan hyväksymän lain toimeenpanoa. Oikeuskansleri ei voi myöskään puuttua siihen, miten eduskunta arvioi lakien perustuslainmukaisuutta käsitellessään hallituksen esityksiä. Lisäksi oikeuskansleri tarkastaa hallituksen esitykset ennen kuin hallitus päättää niiden antamisesta eduskunnalle.

Ratkaisu soveltamisohjeista viime viikolla

Eduskunnan oikeusasiamiehen viimeisin ratkaisu aktiivimalliin liittyen on viime viikolta. Kantelussa arvosteltiin viranomaisten antamia aktiivimallin soveltamisohjeita. Kantelijan mukaan työttömät eivät olleet vielä helmikuussa saaneet tietoa siitä, miten toimia, jotta voi välttää aktiivimalliin kuuluvat sanktiot.

Myöskään tämä kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan antamien selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi, että asiassa ei ilmennyt lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Ratkaisussa todetaan, että STM tiedotti aktiivimallista sekä valmisteluvaiheessa että lain vahvistamisen jälkeen.

Kela taas tiedotti aktiivimallista verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa sekä postitse lähetettävissä työttömyysetuuden maksuilmoituksissa. Lisäksi Kela lähetti noin 200 000 työttömyysetuuden saajalle aktiivimallista kertovan kirjeen, vaikka julkisuuslaki ei edellytä, että viranomaisten olisi tiedotettava kaikille työttömyysetuuden saajille muutoksista henkilökohtaisesti.

Aktiivimallista johtuva kantelusuma on nyt käytännössä saatu purettua. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tulleista kanteluista enää yksi on ratkaisematta. Oikeuskanslerinvirastossa kanteluita on vireillä kaksi.

Poliittista painetta aktiivimallin muuttamiseksi laillisuusvalvojien ratkaisut eivät poista. Viimeisimmällä aktiivimallin tarkastelujaksolla heinä-syyskuussa jo 158 000 työttömältä oli leikattu korvauksia, koska aktiivisuusehtoa ei ollut täytetty

Syksyn työmarkkinakiistan yhteydessä hallitus ilmoitti valmiudestaan neuvotella aktiivimallin korjaamisesta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tällä hetkellä eduskunnassa hyväksymistään odottaa hallituksen esitys, jonka myötä myös omaehtoinen opiskelu laskettaisiin tietyin edellytyksin aktiivimallin mukaiseksi toimeksi.

Lue myös:

Tilanne pahentunut entisestään: Aktiivimallin leikkuri alentanut jo 160 000 työttömän korvauksia