Tenojoen kaikuluotaus: Viime kesän nousulohet olivat pieniä

Luonnonvarakeskuksen mukaan Tenojoen nousulohista yli 90 senttisten kalojen osuus on alle kymmenen prosenttia.

lohi
Lohien nousu Tenojoen pääuomassa
Lohien päänousu Tenojoessa pääuoman seurantapaikalla Polmakissa ajoittui kesäkuun puolenvälin ja elokuun alun väliselle ajalle.Luonnonvarakeskus

Tenojokeen nousevat lohet olivat viime kesänä enimmäkseen pienikokoisia. Luonnonvarakeskuksen kaikuluotauksen mukaan sekä Teno- että Inarijoella isojen yli 90 senttisten lohien osuus oli alle kymmenen prosenttia.

Myös kalastusmatkailijoiden tänä kesänä saamat lohet ovat olleet enimmäkseen pieniä alle kolmekiloisia kaloja.

Tenojokeen nousevia lohia seurattiin viime kesänä ensimmäisen kerran kaikuluotaamalla. Seurannat toteutettiin suomalais-norjalaisena yhteistyönä Luonnonvarakeskuksen johdolla.

Tenojoen pääuoman laskentapisteen ohi nousi noin 32 500 lohta ja Inarijokeen 2 850 lohta.

Lohien nousu Tenojoen pääuomassa keskittyi kesäkuun puolivälin ja elokuun alun väliselle jaksolle, jolloin vuorokausikohtaiset nousumäärät vaihtelivat noin 200 ja 1 000 yksilön välillä. Elokuussa lohien nousu hiipui merkittävästi.

Lohien nousu Tenojoen merkittävällä latvahaaralla, Inarijoella käynnistyi vasta juhannukselta ja vilkkaimmat nousupäivät ajoittuivat heinäkuulle ja elokuun alkupuolelle. Enimmillään lohia nousi 100 - 200 vuorokaudessa.

Tenojoen pääuomasta poiketen lohennousu jatkui Inarijoella verrattain aktiivisena myös elokuussa ja syyskuun alussa.

Tenojoella tehdään kaikuluotaus myös ensi kesänä

Tenojoella kaikuluotauksessa oli haasteita.

– Luotaimilla ei saatu kokonaisuudessaan katettua jokiuomaa, uoman keskiosiin jäi noin 20 metrin katvealue. Havaitut ongelmat huomioidaan vuoden 2019 seurannan suunnittelussa ja toteuttamisessa, kerrotaan Luken tiedotteessa.

Tenojoen pääuomassa kaikuluotausseuranta jatkuu ensi vuonna.

Inarijoen seurantapaikka puolestaan soveltui erinomaisesti kaikuluotaukseen, sillä luodattava alue saatiin ohjausaidoilla kavennettua alle 25 metriin.

– Näin lyhyellä etäisyydellä yhdellä kaikuluotaimella saatiin erittäin luotettava arvio Inarijokeen nousseesta lohimäärästä. Arvion laatua paransi vielä vedenalainen videoseuranta, jonka avulla saatiin tarkkaa tietoa eri kalalajien osuudesta kaikuluotainaineistossa, Luken tiedotteessa arvioidaan.