Monisuhteiset jännittävät elämäntapaansa käydessään terapiassa, neuvolassa ja lääkärissä – Timo Jousimo, 35, asioi päiväkodissa kolmen vanhemman porukalla

Monisuhteisuus tunnetaan huonosti sosiaali- ja terveyspalveluissa, käy ilmi vastavalmistuneesta gradusta. Tämä voi johtaa salailuun.

polyamoria
Timo Jousimo
Timo Jousimo tiedostaa monisuhteisten kohtaamat ongelmat sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta on itse saanut ammattimaista palvelua päiväkodista.Thomas Hagström / Yle

Helsinkiläinen Timo Jousimo, 35, elää kolmen aikuisen polyamorisessa suhteessa. Suhdemuodossa, joka on monelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle vieras tuttavuus. Polyamorisessa suhteessa on enemmän kuin kaksi osapuolta – yhteisesti sovitusti.

Jousimon tapauksessa polyamorisuus tarkoittaa naista ja kahta miestä, jotka asuvat yhdessä ja ovat kaikki vanhempia pikkulapselle. Lapsiarki rullaa hyvin. Päiväkodin kanssa tehtävästä yhteistyöstä Jousimolla on pelkkää myönteistä sanottavaa.

– Asiasta ei ole tehty siellä minkäänlaista numeroa. Mehän näymme päiväkodin arjessa tosi vahvasti, kun haemme ja viemme lasta. Osallistumme myös varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin ja vanhempainiltoihin vaihtelevilla komboilla, kertoo Jousimo.

Jousimo on kuitenkin kuullut muilta monisuhteisilta, että polyamoria voi olla sote-ammattilaisille uusi ja erikoinen juttu. Tätä näkemystä vahvistaa juuri Helsingin yliopistolle valmistunut sosiaalipsykologian oppiaineeseen kuuluva pro gradu Oikeus näkyä, kuulua ja olla olemassa – diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin (siirryt toiseen palveluun). Sen on tehnyt seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja, sosionomi ja sosiaalipsykologi Nita-Helena Taivaloja.

Tarkasteltuja palveluita ovat sosiaali- ja terveysalan palvelut, terapiapalvelut, varhaiskasvatus ja opetustoimi. Tarinoita kertyi yhteensä yli 40. Graduun haastatellut 13 monisuhteista kertovat kohtaamisongelmista muun muassa lääkäreiden, hoitajien, terapeuttien ja neuvolatyöntekijöiden kanssa.

– Haastateltavat kokevat, että palveluissa monisuhteisuuteen liittyy edelleen varautuneisuutta. Tarinoissa korostuu palveluiden normatiivisuus ja työntekijöiden osaamattomuus monisuhteisuuteen liittyvissä kysymyksissä, Taivaloja sanoo.

Poissulkevia lomakkeita, mainoksia ja seinäjulisteita

Haastateltavat olivat kohdanneet paitsi varautunutta ja ihmettelevää asennoitumista, myös kiinnittäneet huomiota esimerkiksi oppaisiin ja lomakkeisiin, joissa monisuhteisia ihmisiä ei otettu huomioon. Terveydenhuollon seinäjulisteissa ja mainoksissa näkyi tavallisimmin heteropariskunta.

Gradussa tulee esiin suoranaisia pelkoja leimaantumisesta. Päiväkodissa tiedon polyamorisesta suhteesta pelätään johtavan pahimmillaan lastensuojeluilmoitukseen tai muuten työntekijöiden asennoitumisen muuttumiseen perhettä ja lapsia kohtaan.

Timo Jousimolla on päiväkotiasiakkuudesta pelkästään asiallisia kokemuksia.

– Lapsellamme on vakaa ja turvallinen tilanne. Päiväkodista ei ole esitetty epäileviä näkemyksiä, emmekä ole kohdanneet edes vaivaantuneisuutta.

Timo Jousimo
Timo Jousimo vastikään muuttanut Helsinkiin Tampereelta.Thomas Hagström / Yle

Lasten- ja äitiysneuvolassa polyamorinen perhe saattaa päätyä siihen, että neuvolassa asioi vain osa perheestä, eikä suhdemuodosta kerrota lainkaan. Näin ollen polyamorisuus voi jäädä neuvolatyöntekijältä kokonaan hämärän peittoon.

Yle kysyi monisuhteisten ihmisten kohtaamisesta Lahdessa. Asia vaikuttaa olevan uusi, vaikka monisuhteisia on ollut aina. Kyseessä ei siis ole mikään muotivirtaus.

– Kollegani kanssa keskusteltuani ja useammasta neuvolasta asiaa kyseltyämme, voimme vastata, että meillä ei ole kokemusta monisuhteisista perheistä neuvolapalveluissa. Saattaa toki olla, että perhe ei tuo asiaa esille neuvolassa, miettii neuvolapalveluiden esimies Marja Koivisto.

Lahdessa ei ole koulutettu henkilöstöä erityisesti polyamorisiin asiakkaisiin. Asia on kuitenkin tullut Koiviston mukaan esille muun muassa valtakunnallisissa koulutuksissa. Kaikenlaisia asiakkaita halutaan kuitenkin palvella hyvin.

– Kohtaamme neuvolatyössä paljon erilaisia perheitä ja kohtelemme heitä kaikkia samalla tavoin kunnioittavasti, perhetilanteesta riippumatta, vakuuttaa Koivisto.

Tuomitsematta jättäminen koetaan jo myönteisenä

Graduun haastatellut olivat kuulleet muilta monisuhteisilta negatiivisia kokemuksia, mitkä osaltaan vaikuttivat omiin ajatuksiin ja johtivat pahimmillaan itsesensuuriin. Omasta monisuhteisuudesta ei kerrottu sote-ammattilaisille kielteisen reaktion pelossa.

Positiivisiakin palvelukokemuksia oli.

– Niissä oli kuitenkin silmiinpistävää se, että myönteiseen kokemukseen riitti pelkkä tuomitsemisen poissaolo, kertoo Nita-Helena Taivaloja.

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestössä tunnistetaan sote-ammattilaisten tiedon lisäämisen tarve. Sexpo antaa ammatillista täydennyskoulutusta seksuaalineuvonnan, seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliterapian aloilla. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tilauskoulutuksia.

Sexpon pidemmissä koulutuksissa on noin sata koulutettavaa vuodessa. He työskentelevät eri puolilta Suomea sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

– Pidämme kaikissa koulutuksissamme esillä suhteiden moninaisuutta. Kokemuksemme on, että koulutettavat ovat motivoituneita oppimaan monisuhteisuudesta. On selvää, että ennakkoluulojen ja väärien tietojen oikominen hyödyttää sekä työntekijöitä että heidän asiakkaitaan. Kun tietää paremmin, osaa auttaa paremmin, toteaa Sexpon kliininen seksologi (NACS) sekä viestintäpäällikkö Tiina Vilponen.

Oikomista riittää, sillä monisuhteisuuteen liitetään stereotypioita. Vilposen mukaan monisuhteisuus ajatellaan helposti seksuaalipainotteisesti ja pettämisenä. Polyamorisen suhteen ei myöskään uskota kestävän samalla tavoin kuin perinteisen monogamisen parisuhteen.

Meillä ei ole kokemusta monisuhteisista perheistä neuvolapalveluissa.

Marja Koivisto

Monisuhteisia on Suomessa arviolta muutamia tuhansia, arvioidaan polyamoristen ihmisten etujärjestöstä. Polyamoria – Monisuhteisuus ry on laatinut sote-alan ammattilaisille oppaan (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrotaan perusasioita polyamoriasta ja opastetaan kohtaamaan asia ammattimaisesti.

Juhlapuheissa ammattimainen kohtelu kuuluu kaikille. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa perhesuhteiden perusteella, kerrotaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

– Juridista tulkintaa tästä ei tietääkseni vielä ole monisuhteisuuden osalta. Syrjintää epäilevä voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, niin arvioimme asiaa tapauskohtaisesti, neuvoo ylitarkastaja Aija Salo.

9.12. klo 17.21: Keskustelu suljettu toistuvan kommentointiohjeen rikkomisen takia.

Lue myös:

Miten käy arjen hellyydelle, kun yhdellä ihmisellä on samassa asunnossa kaksi kumppania? "Toisen kumppanin läsnäollessa läheisyyden taso oli sama kuin vanhemmat olisivat läsnä"

Avoimessa suhteessa elävä kirjailija: Romanttinen rakkaus on ymmärretty väärin –”Polyamoria on romanttisempaa kuin sarjamonogamia”

Polyamorikko Paula rakastaa sekä Anttia että Erkkiä – Kolmikko asuu saman katon alla ja kasvattaa yhdessä teini-ikäistä poikaa

Tuhannet suomalaiset elävät polyamorisissa suhteissa – ”Ei aikuisten ihmisten sopimuksissa ole mitään kauhisteltavaa”