Petovahinkojen korvaukset uusiksi: Osa poromiehistä kokee jääneensä sivuun

Poroisännän mukaan kaikilla ei ole ollut heidän asiaansa ajavaa tahoa, kun porovahinkojen korvauksiin liittyvää lakia on lähdetty uudistamaan.

Petovahingot
Porotokka.
Risto Degerman / Yle

Jotkin poromiehet kokevat jääneensä ilman omaa ääntään riistavahinkolain uudistuksen lausuntokierroksella. Laki annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 30. marraskuuta.

Lain muuttamisen tarkoituksena on jakaa rajalliset porovahinkokorvaukset yhä tasaisemmin eri paliskuntien kesken. Samalla korvauksia pienennettäisiin ainakin yhdeltätoista Lapin, Kuusamon ja Kainuun paliskunnalta.

Paatsjoen paliskunta Koillis-Lapissa on yksi näistä

– Nämä riviporomiehet eivät ole päässeet vaikuttamaan tähän lakiesitykseen mitenkään, poroisäntä Petri Hänninen sanoo.

Vielä viime vuoden petovahingoista on maksettu korvauksia niin sanotun Lex Hallan mukaan. Siinä määritellään, että korvaus on normaalia suurempi, jos porovahinkoja on yli kolme prosenttia paliskunnan bruttoporomäärästä.

Lainuudistus on poistamassa tämän erityisoikeuden ja se koskisi jo vuoden 2018 korvauksia.

Vasahävikkikorvaukseen tarvitaan muutos

Esimerkiksi koko poronhoitoalueen kattava Paliskuntain yhdistys on ottanut kannan, että paliskuntien erilaisista petovahinkojen korvausperusteista pitää luopua.

Toiminnanjohtaja Anne Ollilla näkee, ettei yhdistyksen sisällä ole merkittäviä ristiriitoja asiassa. Petojen tehokkaammalla karsinnalla saataisiin kymmenen miljoonaa euroa riittämään kaikille.

Tosin eduskunnalta toivottaisiin vielä korjattavaa riistavahinkolain muutosesitykseen, Anne Ollila sanoo.

– Esimerkiksi vasahävikkikorvaukseen liittyvät asiat vaativat korjausta. Se on akuutein.

Yksi peruste laajojen korvausten poistamishaluun on niihin liittyvä väärinkäytösten vaara.

Riistavahinkolain uudistuksessa myös porovahingon todistaminen tiukentuu. Jatkossa pedon vahingoittamasta porosta halutaan todiste valokuvan avulla. Paliskuntain yhdistyksestä toivotaan, että lain tulkintaan tulisi kuitenkin joustovaraa.

Yritimme soittaa juttua varten seitsemälle poroisännälle ympäri Lappia. Kaksi heistä vastasi soittopyyntöön, mutta toinen ei halunnut kommentoida asiaa, koska ei vielä tiennyt uudistuksesta tarpeeksi.