Ennen sotilaat menivät suon yli että heilahti – Niin menevät jatkossakin, mutta ensin katsotaan puhelimesta, miten se tehdään oikein

Puolustusvoimissa uskotaan, että nuorten motivaatio asepalvelukseen säilyy uusien koulutusmenetelmien avulla.

puolustusvoimat
varusmiehiä käyttämässä älypuhelimia
Porin prikaatin varusmiehet tutustuvat verkossa jaettuun opetusmateriaaliin omilla laitteillaan.Kati Halinen / Yle

Puolustusvoimat ottaa varusmiesten koulutuksessa harppauksen digiaikaan. Pian kaikkien käytössä ovat matkapuhelimeen ladattavat sovellukset, mikroelokuvat eli videokoosteet ja virtuaaliset opetusmateriaalit. Uudistushankkeelle on annettu nimeksi Koulutus 2020.

Toistaiseksi menetelmiä testataan vasta kolmessa joukko-osastossa mutta ensi vuosikymmenellä ne ovat käytössä kaikissa varuskunnissa, lupaa maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko.

– Niitä ajetaan erittäin nopealla aikataululla ja ne otetaan käyttöön täysimääräisesti muutaman vuoden sisällä eri puolustushaarojen varuskunnissa.

Keskeistä uudistuksessa on nuorille tutut virtuaalimaailma, videot ja verkko-opetus, joiden Hulkko arvioi vetoavan nykyajan nuoriin.

– Olen täysin vakuuttunut, että nykyaikaiset metodit lisäävät sekä suorituskykyä mutta tuovat myös kustannussäästöjä.

Kokeiluvaruskuntia ovat Rannikkoprikaati, Ilmasotakoulu ja Porin prikaati.

Petri Hulkko.
Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko.Sasha Silvala / Yle

Itseopiskelua matkapuhelimella tuvassa

Porin prikaatissa uusia välineitä testataan muun muassa sotilaspoliisien koulutuksessa.

Koulutettavat voivat perehtyä oppimateriaaliin tuvissa omilla matkapuhelimillaan. Materiaalin katsomista varten tarvitaan tunnukset Moodlen verkko-oppimisympäristöön.

Omilla päätelaitteilla siis tutustutaan tulevaan opetukseen tai kerrataan jo opittuja asioita. Verkko-opetus voi sisältää viikon teemaan liittyvää materiaalia. Teemana voi olla esimerkiksi suojaaminen.

Mikroelokuvien kautta rastille

Itseopiskelun lisäksi käytössä ovat ryhmälle näytettävät mikroelokuvat.

Toisin sanoen, ennen varsinaista koulutusta ryhmä kokoontuu katsomaan videokoosteen, tai mikroelokuvan, koulutettavasta aiheesta. Se voi liittyä esimerkiksi aseen käsittelyyn, lippaan vaihtoon tai tarkastuksen tekemiseen.

Video-opastuksen jälkeen siirrytään rastille ja sama asia tehdään käytännössä. Kyseessä on siis armeijan käynneille tuttu rastikoulutus täydennettynä videon tietoiskulla.

Kapteeni Hanna Lehtisen mukaan videoiden avulla opetuksesta tulee tehokkaampaa ja oppimistulokset paranevat.

– Puheopetus on siirtynyt mikroelokuvan avulla toteutettavaksi, ja sen jälkeen maksimoidaan käytännön harjoitteluun varattu aika.

Kun yksittäisiä taitoja on hiottu tarpeeksi, seuraavaksi mennään virtuaaliluokkaan.

varusmiehiä luokassa
Virtuaaliluokassa opetellaan toimimista ryhmänä ja vasta sitten sama asia harjoitellaan käytännössä.Kati Halinen / Yle

Virtuaaliluokan kautta maastoon

Varsinaisen virtuaalisen koulutuksen tarkoituksena on tehdä yksittäisten asioiden osaamisesta kokonaisuus. Virtuaaliseen koulutusympäristöön mennään siis sen jälkeen, kun jo osataan käsitellä asetta ja tehdä muut tarvittavat toimet.

Virtuaalisesta koulutusympäristöstä käytetään nimeä Virtual Battlespace 3. Nimensä mukaisesti siellä voidaan pelata myös sotapelejä eli harjoitella etukäteen suunniteltua iskua tai skenaariota. Muutoin luokassa harjoitellaan muun muassa partion tai ryhmän toimintaa.

Virtuaalimaailmassa edetään maastossa tai rakennuksessa samalla tavalla kuin todellisuudessakin.

– Lopulta lähdetään harjaantumaan oikeassa toiminnassa maastossa, sanoo kapteeni Hanna Lehtinen.

Ainakin Porin prikaatissa aliupseerioppilaat kokevat uudet menetelmät motivoimina ja nykyaikaan sopivina.

– Kun pääsee vähän koneelle niin heti huomaa porukasta innostuksen vähän eri tavalla, sanoo aliupseerioppilas Linda Kaasalainen.

– Se on hyvä valmennus alkuun, että ymmärtää, mitä oikeasti tehdään maastossa, kertoo aliupseerioppilas Atte Ollila.

Simulaattorien käyttöä lisätään Puolustusvoimissa osin kustannusten hillitsemiseksi ja osin sen vuoksi, että nuoret kokevat ne omikseen.

– Nykynuoriso on tottunut lapsesta alkaen simulaattoreihin, jotka meille vanhemmille ovat täysin tuntemattomia. Haluamme tuoda nykyaikaisen digitaalisen maailman koulutukseen ja sitä kautta motivoida varusmiehiä, sanoo Maavoimien komentaja Petri Hulkko.

Korjattu klo 10:10 tekstiin Petri Hulkon sotilasarvo kenraaliluutnatiksi.