Heinävesi toivoo viranomaisen käsittelevän Tuusniemen malminetsintää kokonaisuutena kahden muun kaivossuunnitelman kanssa

Kaivosyhtiö Beowulf Mining on ilmoittanut haluavansa aloittaa malminetsinnän Tuusniemellä jo tänä talvena.

Heinävesi
Kartta grafiitin etsintään haettavasta alueesta Tuusniemellä.
Grafiitin etsintään haettava alue Tuusniemellä.Tukes

Heinäveden kunta on antanut lausuntonsa kaivosyhtiö Beowulf Miningin malminetsintäsuunnitelmista naapurikunnassa Tuusniemellä.

Tuusniemen, Leppävirran ja Heinäveden rajalle suunniteltu kaivoshankealue merkitsisi Heinäveden kunnan mukaan vakavaa uhkaa Lintulan ja Valamon luostarien hiljaisuutta ja puhdasta luontoa hyödyntävälle toiminnalle. Heinäveden mukaan on kiinnitettävä huomioita myös siihen, ettei herkille luonto- ja ympäristöarvoja sisältäville alueille myönnetä malminetsintälupia.

Heinäveden kunta toivoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille toimittamassaan lausunnossa, että Tuusniemen Rääpysjärven kaivoshankkeen lupa-arvioinnissa käsitellään samanaikaisesti kokonaisuutena myös Heinäveden Aitolammen ja Leppävirran Haapamäen kaivoshankkeiden vaikutukset.

Kaivosyhtiö Beowulf Mining on ilmoittanut haluavansa aloittaa malminetsinnän Tuusniemellä jo tänä talvena. Sama yhtiö puntaroi grafiittikaivoksen perustamista Heinäveden Aitolammelle.

Lue myös:

Leppävirta vaatii tiukkoja ehtoja malminetsinnälle Tuusniemellä

Tuusniemellä halutaan etsiä grafiittia jo tulevana talvena – "Kyllä minä olen kauhuissani"