Hyppää sisältöön

Pohjois-Italian yrittäjät nousivat kapinaan populistihallitusta vastaan – Toimittaja vastasi yleisön kysymyksiin Italian taloudesta ja politiikasta

Yrittäjät peräänkuuluttavat kasvua luovaa politiikkaa ja tiukempaa talouskuria.

Luigi Di Maio, Giuseppe Conte ja Matteo Salvini Italian edustajainhuoneen istunnossa Roomassa 21. marraskuuta. Kuva: Giuseppe Lami / EPA

Pohjois-Italian keskeiset elinkeinoelämän järjestöt ovat osoittaneet mieltään Italian populistihallituksen talouspolitiikkaa vastaan.

Torinoon kokoontuneet yli 3 000 yrittäjää vaativat hallitusta toteuttamaan sellaista politiikkaa, joka luo talouskasvua menojen kasvattamisen sijaan.

Yrittäjät myös vaativat hallitusta tasapainottamaan ensi vuoden budjettinsa, jotta Italia säästyisi EU:n sakoilta ja finanssimarkkinoiden negatiivisilta reaktioilta.

EU on vaatinut Italiaa muuttamaan ensi vuoden budjettiaan ja aloittanut kurinpitomenettelyn maata vastaan. Se saattaa johtaa tuntuviin sakkoihin.

– Kärsivällisyytemme on loppumassa. Monet täällä olevista yrittäjäjärjestöistä ovat kilpailijoita keskenään. Täällä on käsityöläisiä, kauppiaita, osuuskuntia, ja teollisuusyrityksiä. Politiikka on liian tärkeä asia jätettäväksi vain politiikkojen hoidettavaksi, sanoi tilaisuudessa puhunut Italian elinkeinoelämän keskusjärjestön Confindustrian puheenjohtaja Vincenzo Boccia.

Hänen mukaansa Torinoon kokoontuneet yrittäjät edustavat yhteensä 65 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta.

Yrittäjät ovat pettyneet hallituksen talouspolitiikkaan

Italian populistihallituksen kannatus rakentuu hieman yksinkertaistaen kahden maantieteellisen ryhmän varaan.

Etelä-Italiassa kannatetaan päähallituspuoluetta Viiden tähden liikettä, joka on luvannut tulonsiirtoja köyhälle Etelä-Italialle.

Entisen Pohjoisen liiton, nykyiseltä nimeltään La Legan kannatus puolestaan rakentuu rikkaan Pohjois-Italian yrittäjien varaan, joita houkuttelivat Legan johtajan Matteo Salvinin lupaukset tuntuvista veronalennuksista. Legan kasvaneeseen kannatukseen vaikuttaa toki myös sen liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa vastustava linja.

Asiakkaat jonottivat pankkiautomaatille Italian Genovassa maaliskuussa. Kuva: Mattia Sedda / EPA

Talouslehti Financian Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) yrittäjien pettymykselle hallituksen talouspolitiikkaan on selkeitä syitä.

Tuhlaileva politiikkaa on saanut Italian valtionvelkakirjojen korot nousuun, mikä puolestaan on johtanut siihen, että italialaispankit ovat tiukentaneet lainapolitiikkaansa. Tämä vaikeuttaa italialaisyritysten lainansaantia ja hankaloittaa tuottavien investointien tekemistä.

Monet yrittäjistä myös kokevat, että Salvini ei ole pitänyt lupauksiaan veronalennuksista ja investoinneista valtion suuriin infrastruktuurihankkeisiin.

Heidän mielestään populistihallituksen talouspolitiikkaa on varallisuutta jakavaa, ei sitä luovaa.

Kysymyksiä ja vastauksia Italian politiikasta ja taloudesta

Kysymys: Anonyymi463964 haluaa tietää, onko Italian hallituksen alijäämäisen budjetin tarkoituksena luoda talouskasvua vai onko kyse enemmän vaalilupausten lunastamisesta.

Petri Burtsov: Hallitus uskoo, että tällä velkavivulla saadaan aikaan talouskasvua. Heillä on omat ekonomistinsa, joiden laskelmiin se perustuu. Kansalaispalkka esimerkiksi on tarkoitus toteuttaa niin, että rahat jaettaisiin kuponkeina, jotka voidaan käyttää vain Italiassa. Näin se vauhdittaisi talouskasvua lisäämällä kysyntää. Samoin tuntuvat veronalennukset sekä yrityksille että kansalaisille on tarkoitettu vähentämään verotaakkaa ja lisäämään kysyntää.

Näin siis teoriassa. Monet ovat kuitenkin epäileväisiä tämän suhteen. Italiassa on varsin korkea kotitalouksien säästöaste, ja saattaa hyvinkin olla, että lisätulot päätyvät säästöön pikemminkin kuin kulutukseen. Varsinkin, kun maa on elänyt talouskriisissä jo pitkään. Toisaalta on täysin selvää, että kyseessä on myös vaalilupauksien lunastaminen. Hallitus toistaa tätä itse koko ajan. Viiden tähden liike sai ääniä lupaamalla kansalaispalkkaa ja eläkeiän nostoa, La Lega puolestaan veronaluennuksia.

Kysymys: Sivistyksen mitta kyselee kumpi puolue on oikeistolaisempi La Lega vai Viiden tähden liike. Oikeistolaisuudella kysyjä viittaa talousliberalismiin, eli siihen, miten vahvasti puolue kannattaa vapaata markkinataloutta.

Petri Burtsov: Ehdottomasti La Lega. Viiden tähden liikettä pitäisin talouspolitiikaltaan enemmän vasemmistolaisena kuin oikeistolaisena puolueena. La Lega ajaa veronalennuksia ja on erityisesti Pohjois-Italian pienyrittäjien suosiossa. Toisaalta La Legan talouspolitiikka on lähellä muun niin sanotun sovranistisen oikeiston talouspolitiikkaa ja Salvini on sanonut kannattavansa Trumpin talouspolitiikkaa, johon kuuluu olennaisena osana protektionismi ja vapaakaupan vastustaminen.

Mutta Viiden tähden liike on ajanut perinteisesti vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan kuuluvia teemoja, kuten degrowth-aatetta sekä kansallisesti tärkeisen talouden sektoreiden ottamista valtion haltuun.

Kysymys: Anonyymi719361 kysyy miksi italialaiset äänestäjät ovat niin alttiita poliittisille helppoheikeille ja huijareille? Esimerkeiksi hän mainitsee muun muassa Silvio Berlusconin, Beppe Grillon, ja yhden Pohjoisen liiton perustajista Umberto Bossin. Hän haluaa myös tietää, onko vakavamielisen ja yhteistä hyvää ajavan politiikan tekeminen Italiassa mahdotonta?

Petri Burtsov: Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja aiheesta voisi varmasti kirjoittaa kokonaisen kirjan. Yksinkertainen vastaus on, että Italiassa ei ole oikeastaan koskaan ollut vahvaa keskusvaltaa. Italiassa alueilla on vahva oma historiansa joka ulottuu tuhansien vuosien päähän, mutta Italia valtiona perustettiin vasta risorgimento-politiikan aikana vuonna 1861. Tästä syystä italialaiset eivät ole kokeneet poliittisen prosessin omistajuutta samalla tavalla kuin vaikka Pohjoismaissa.

Tämä on osaltaan tehnyt politiikasta taiteenlajin, joka vaatii sekä karismaa että kykyä tehdä lehmänkauppoja suuntaan ja toiseen; toisien sanoin poliittista teatteria. Yksi merkittävä tekijä on myös korruptio. Sen roolia ei voida vähätellä. Koko Italian toisen maailmansodan jälkeinen ensimmäisen tasavallan aika kaatui valtavaan mani pulite -skandaaliin, jossa paljastettiin koko poliittisen järjestelmän korruptoituneisuus.

Se vei italialaisten luottamuksen perinteiseen politiikkaan. Perinteiset puolueet tuhoutuivat ja tuhkasta nousi Silvio Berlusconi. Hänen suosionsa perustui pitkälti siihen, että hän ei ollut poliitikko. Kaikki Berlusconia seuranneet suositut italialaispolitiikot, niin Grillo, Renzi kuin Salvinikin, käyttävät Berlusconin luomaa käyttäytymismallia hyväkseen oman suosionsa kasvattamisessa.

Mutta on Italiassa sitten mahdotonta tehdä vakavaa politiikkaa? Itse asuin Roomassa vuosina 2012-2016. Se oli aikaa, jolloin Viiden tähden liike vakiinnutti itsensä poliittisena voimana ympäri maata. Varsinkin alkuvuosinaan se antoi toivoa erilaisesta politiikasta valtavalle määrälle italialaisia. Tapasin lukuisia nuoria, joiden uskon politiikkaan liike palautti. "Grillo on viimeinen toivomme", monet uskoivat. Ja liike sai monet mukaan politiikkaan. Viime vuosina se on kuitenkin kehittynyt yhä populistisempaan suuntaan ja vieraannuttanut monia ydinkannattajiaan.

Kysymys: Anonyymi947233 haluaa tietää, mikä on ollut Italian liberaalin maahanmuuttopolitiikan vaikutus maan kahtiajakoon ja poliittiseen pirstaloitumiseen. Hän kysyy, olisiko populistien nousu ollut estettävissä?

Petri Burtsov: On selvää, että Italiaan suuntautunut maahanmuutto on osaltaan edesauttanut populismin nousua maassa. Se oli yksi kevään vaalien avainteemoista. Italian poliittinen pirstaloituminen johtuu kuitenkin monista muista seikoista kuin maahanmuutosta. Listasin syitä edellisessä vastauksessani. Italian kahtiajako, eli jakautuminen rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään ei sekään johdu maahanmuutosta vaan on historiallisen kehityksen seurausta, joka ulottuu satojen vuosien päähän.

Näyttäisikö Italian politiikka sitten erilaiselta ilman maahanmuuttoa? Varmasti. Salvini on onnistunut nostamaan La Legan maan suosituimmaksi puolueeksi nimenomaan lupaamalla ja toteuttamalla tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Myös Viiden tähden liike on muuttunut selvästi aiempaa maahanmuuttokriittisemmäksi puolueeksi, minkä johdosta sitä on myös pilkattu Italian mediassa. Lehdissä ja televisiokanavilla on esitetty Grillon aikaisempia lausuntoja, joissa hän puolustelee Italiaan paremman elämän perässä tulevia maahanmuuttajia.

Populismin nousu ei kuitenkaan selity pelkästään maahanmuutolla. Viiden tähden liikkeen suosio perustuu ennen kaikkea siihen, että heidät nähdään perinteisen italialaisen politiikan puhdistajina, antipoliittisena liikkeenä. Heidän nousunsa alkoi jo ennen viime vuosien muuttoliikettä Välimeren yli. Myös La Lega on puolueena syntyi jo 80-luvun lopulla nimenomaan rikkaan Pohjois-Italian aseman puolustajana.

Kysymys: Susanna100 kysyy mikä vaikutus kansalaisliikkeillä on Italiassa ja ovatko italialaiset niistä kiinnostuneita?

Petri Burtsov: Italiassa on paljon kansalaisliikkeitä, joihin osa kansasta suhtautuu intohimoisesti. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat suuria junaratahankkeita, kuten Torinon ja Lyonin välistä junarataa vastustava suosittu No TAV -liike, jonka tapahtumiin osallistuvat kymmenettuhannet ihmiset.

Toinen merkittävä kansalaisliike on esimerkiksi mafianvastainen AddioPizzo-liike, joka koostuu mafian valtaa vastustavista pienyrittäjistä. Italiassa on myös perinteisesti ollut vahva ympäristönsuojeluliike, jonka pohjalta luotiin maan suurin ympäristöjärjestö Legambiente.

Antifasistisen liikkeen pohjalta syntyi sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajava liike, joka synnytti ARCI-järjestön. Se kampanjoi hyvin näkyvästi eri puolilla Italiaa muun muassa tasa-arvon puolesta.

Ja pitää muistaa, että Viiden tähden liike, Italian päähallituspuolue, pitää itseään kansalaisliikkeenä, ei puolueena. Sana movimento tarkoittaa italiaksi liikettä.

Kysymys: Ärväle kyselee mafian roolista Italiassa. Hän haluaa tietää, mikä on mafian osuus Italian bruttokansantuotteesta ja miten Italian hallituksen talouspolitiikka vaikuttaa mafian toimintaan. Hän myös pohtii, onko mahdollista, että EU:n Italialle maksamat tuet päätyvät mafian käsiin.

Petri Burtsov: Mafia on Italian suurin yritys. Italian parlamentin tutkimuksien mukaan sen liikevaihto on keskimäärin 150 miljardia vuodessa. Näin se olisi kooltaan vajaa 10 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta. Koska mafia toimii harmaan talouden alueella, on sen koon tarkka arviointi kuitenkin vaikeaa. Selvää on, että mafialla on Italiassa suuri taloudellinen valta.

Italiassa mafia pääsee usein käsiksi julkisiin rakennushankkeisiin, kuten l'Aquilan kaupungin maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Viranomaisten tiedossa on lukuisia tapauksia, missä myös EU:n Italialle myöntämiä tukia ja avustuksia on päätynyt mafian käsiin.

Mafia ei suoraan hyödy veronalennuksista, koska se ei laittomana järjestönä maksa veroa. Se toimii usein kuitenkin peiteyritysten kautta, jolloin veronalennukset hyödyttävät sitä samalla tavalla kuin kaikkia muitakin yrityksiä.

Italia rahoittaa budjettialijäämänsä ottamalla lisää lainaa markkinoilta, ei EU:n tuella. Italia on itse asiassa EU:ssa nettomaksaja, eli se tukee muita EU-maita enemmän kuin muut EU-maat sitä. Itse asiassa, Italia on kokonaismäärässä mitattuna koko EU:n neljänneksi suurin nettomaksaja.

.
.